31. jan.–1. feb. 2022

Introduksjonskurs for sentrale tillitsvalgte på lønns- og interessesiden i sektorstyreutvalgene

Meld meg på

Beskrivelse

Dette er et obligatorisk kurs for styremedlemmene i de nyvalgte sektorstyrene 2022 for privat/kommune/stat.

Formålet med møtet er forberedelse til den kommende perioden som sentral tillitsvalgt. I løpet av møtet vil dere også bli bedre kjent sektorstyremedlemmer i mellom, bli kjent med Tekna og sentrale personer i Tekna. Det vil bli gitt orientering om aktuelle tema, Teknas strategi, og Teknas aktiviteter og planer framover, og dere vil få utdypet forståelsen av styrets rolle og mandater.

Både styremøter og fellessamlingen foregår på Scandic Solli. Overnatting til alle er også bestilt på Scandic Solli Hotel, Parkveien 68, Oslo. Kryss av for hotellrom ved påmelding, så ordner vi resten. Tekna dekker reise og opphold.

Program for fellessamlingen blir lagt ut under egen fane når det er klart.

Praktisk informasjon

Dette er å anse som et organisasjonsfaglig arrangement, hvor du har rett til fri med lønn etter hovedavtalen for å delta.

Tekna dekker kostnadene med reise med rutegående transport (tog/buss/fly), og for selve kurset inklusive alle måltider. Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna.

Flyreise kan bestilles hos Egencia customer_service@egencia.no, tlf 23 15 04 99), så mottar Tekna fakturaen. Skriv i emnefeltet i e-posten: "Reise belastes Tekna, comcode 825152" og oppgi følgende referanse: "Tekna/tillitsvalgt/22151/Bræin" så får Tekna faktura og du slipper å legge ut for reisen.

Reiseregning Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomi i Tekna på e-post; reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden https://reise.tekna.no/ og legg inn kravet med bilag. Merk regningen med prosjekt 22151 og velg Rebecca Bræin som attestant.