Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) arrangerer for 30. gang teknisk sprengningskurs. Velkommen til et arrangement som gir faglig påfyll og mulighet til nettverksbygging.

Meld meg på

Visjon og satsningsområder:

NFF sin visjon er "å være den viktigste kunnskapsarena for en bærekraftig bruk av berggrunnen".

Noen av våre satsningsområder er:

  • Utvikle fagfolk gjennom kompetanseheving
  • Styrke sikkerhet, helse, og miljø i bergfaget
  • Skape attraktive møteplasser for nettverksbygging

En viktig møteplass

Arrangementet er en viktig møteplass for bransjen og en god anledning til å vedlikeholde og utvide det faglige nettverket.
NFF ønsker at sprengningskurset skal gi faglig påfyll med informasjon, deling av kompetanse og diskusjoner. Det skal være en arena der du treffer kollegaer, myndigheter, oppdragsgivere – og gode konkurrenter til to dager med gjensidig nytte for alle.

Hvem passer kurset for?

Vi ønsker at alle profesjoner som er involvert i sprengningsarbeid, i gruve-, pukkverk- og anleggsbransjen kommer på kurset for å dele erfaring og skape diskusjoner som er til det beste for bransjen vår.

Med alle profesjoner tenker vi på prosjekteiere, konsulenter, kontrollører, planleggere, entreprenører, sprengningsledere og utførende bergsprengere.

Skriv ut

Onsdag 7, mars

Møteleder: Ståle Fyksen, TT Anlegg AS

09:30 - 10:00

Registrering

10:00 - 10:20

1. Åpning av kurset / Nytt fra NFF

Olaf Rømcke, Orica / leder av bergsprenger komiteen

10:20 - 11:20

2. Nytt fra DSB

Siri Hagehaugen og Per Isdahl, DSB

11:20 - 11:30

Spørsmål / diskusjon

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:00

3. MEF - lærlingeordningen - fornyelse av bergsprengersertifikater

Frode Andersen, MEF

13:00 - 13:00

4. Oppstartsmøte Sprengning

Harald Fagerheim, Statens vegvesen

13:30 - 14:10

5. Fra salveplan til utførelse - med BlastManager som verktøy

Jarle Bøckmann, AF Gruppen og Martin Ryde, BlastManager

14:10 - 14:40

Spørsmål / diskusjon / pause

Møteleder: Knut Tanbergmoen, Austin Norge AS

14:40 - 15:10

6. Miljøutfordringer ved sprengning

  • utfordringer og miljøkrav i Rogfast

Merete Landsgård, Statens vegvesen

15:10 - 15:40

7. Boring og sprengning med vannspyling for å dempe støvet (Water Mist), vernebur

Olaf Lingjærde, AF Anlegg

15:40 - 16:10

Spørsmål / diskusjon / pause

16:10 - 16:40

8. "Aurlandsmetoden" - myrfortrengning

Gisli Gudjonsson, Austin Norge AS

16:40 - 17:10

9. Ansvar ved skade på naboens eiendom

Erfaring med filming av salver, med mobil, som del av dokumentasjon og læring

Morten Lorentzen, Follo Fjellsprengning

17:10 - 17:40

10. Patronert emulsjon

Mark Ganster, Austin

17:40 - 17:40

Slutt for dagen

Kl 19.00 - Middag

Torsdag 8. mars

Møteleder: Harald Fagerheim, Prosjekt og kontrakt, Vegavd. - Vegdirektoratet

08:30 - 09:00

11. Bærekraftig samarbeid for optimale samfunnsløsninger

Fra problem til ressurs, kortreiste løsninger ivaretar miljø og samfunnsansvar. Eksempler fra utbygging av E18 Kjørholt-Rugtvedt i Telemark

Ruth G. Haug, Nye Veier og Trond Kaasa, Norcem

09:00 - 09:30

12. En Bergsprengers hverdag - utfordringer, lagring av sprengstoff

Petter A. Olsen, Petter A. Olsen AS

09:30 - 10:00

13. Rensk og forsagere Hjerkinn og Dovre "Førerløs utførelse"

Ole Gjermundshaug, Gjermundshaug Gruppen

10:00 - 10:30

Spørsmål / diskusjon / utsjekk hotell

10:30 - 11:00

14. Slisseboring

Morten Lorentzen, Follo Fjellsprengning

11:00 - 11:30

15. Forbolting

Nils Ramstad, Multiconsult AS

11:30 - 12:30

Lunsj

Møteleder: Nils Ramstad, Multiconsult

12:30 - 13:00

16. Bruddutvikling

Siv Krane Rodahl / Kjell Petter Hamre, Norsk Stein Jelsa

13:00 - 13:30

17. En bergsprengers hverdag del 2; Utfordringer, transport og bruk av sprengstoff

Marius Wilskow, Leif Grimsrud AS

13:30 - 13:45

Pause

13:45 - 14:15

18. Fosen - Europas største Vindkraftprosjekt på land

  • En byggherres erfaringer

Dag Haaheim, Statkraft Sverige AB

14:15 - 14:45

19. Sprengning - eks fra store sprengninger - utfordringer

  • logistikk - volum - mannskap / skift - sikkerhet etc

Tore Venåsen, BetongmastHæhre Anlegg

14:45 - 15:00

Spørsmål / oppsummering

15:00

Slutt - hjemreise

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Koordinatorskolen

6. feb.–20. juni

Bygg og anlegg

Støy og vibrasjoner

1. mars
kl. 10:00–16:00