Strategiseminaret er et av de viktigste samlingspunktene for Teknas tillitsvalgte i statlig sektor. Her diskuteres dagsaktuelle problemstillinger for medlemmer og tillitsvalgte.

Meld meg på

Årets arrangement er lagt til Clarion Hotel Sign i Stockholm.

Vi ønsker at så mange etatsforeninger som mulig er representert på strategiseminaret. Dersom styreleder ikke kan delta, ber vi om at en annen fra styret representerer foreningen i stedet. Hvis det er ledige plasser, åpner vi for at flere fra hvert styre kan delta.

I år, som i fjor, vil oppgjøret og de lokale forhandlingene stå i fokus. Vi får besøk av blant annet Arbeidsgiververket og Sveriges Ingenjörer som vil fortelle mer om hvordan forhandlingene foregår i Sverige.

Overnatting til alle blir reservert fra 7.-8. november.

Vi gjør oppmerksom på at det går et tog fra Oslo S 05.51 om morgenen og som er framme i Stockholm kl 10.46. Fra Stockholm C til hotellet er det bare 250 m å gå. Toget tar ca 5 timer, og er et rimelig alternativ til å fly hvis man reiser fra Oslo.

Skriv ut

Tirsdag 7. november

10:30 - 11:00

Registrering og lett servering

11:00 - 11:15

Introduksjon til årets program og velkommen

Ved Tove Ringerike, leder av Tekna Stat

11:15 - 13:00

Gjennomgang av høstens oppgjør

  • Diskusjon i grupper
  • Gjennomgang i plenum
  • Oppsummering

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 15:00

Arbeidet fram mot nytt hovedtariffoppgjør i 2018

  • Hva skjer mellom sentrale parter
  • Hvilke premisser er lagt

Ved Anders Kvam, Akademikerne stat

15:00 - 17:00

Hvordan gjennomføres lønnsforhandlinger i statlig sektor i Sverige

Ved Robert Cloarec, Arbetsgivarverket

17:00 - 18:00

Guidet omvisning på Nobelmuseet, Gamla stan

20:00 - 22:00

Middag

Onsdag 8. november

09:00 - 11:00

Om forhandlingssystemet sett fra SACO-S

Ved Ylva Eriksson, Biträdande förhandlingschef JUSEK og Robert Andersson, förhandlingschef på Sveriges Universitetslärarförbund (SULF)

SACO-S tilsvarer vårt Akademikerne stat. De er sentral forhandlingspart i forhandlingene innenfor statlig sektor. JUSEK organiserer jurister og økonomer.

11:00 - 12:30

Hvilke erfaringer har medlemmer og tillitsvalgte i Sveriges Ingenjörer med forhandlingssystemet

Ved Ove Rang Förhandlingsschef Offentlig sektor Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörer er Teknas søsterorganisasjon i Sverige.

12:30 - 13:00

Oppsummering

Oppsummering av seminaret. Hva er viktig for medlemmer og tillitsvalgte i videre prosess. Diskusjon i plenum

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00

Avreise

Slutt, og vel hjem!

 

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Det den enkelte bestiller for egen regning betales direkte til hotellet før avreise.

Flybilletter bestilles av den enkelte gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna /tillitsvalgt/17321/Bræin

Tillitsvalgte i stat har rett på fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs, ref Hovedavtalen § 39 i statlig sektor. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna.

Reiseregning

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiansvarlig i Tekna Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no.

Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter kurset: Merk med 17321/arb.