Lær om tankesettets betydning

Råd og tips

Motivasjon, mestring og mening med Growth Mindset

4. feb. 2021 Streaming

Growth Mindset (dynamisk tankesett) er en måte å tenke på som fremmer læring, utvikling og endring, i motsetning til Fixed Mindset (statisk tankesett) som hindrer det samme. På dette kurset får du blant annet innsikt i hvordan din holdning til egne muligheter og potensiale kan påvirke deg som jobbsøker. Dette kurset er forbeholdt permitterte og arbeidsledige medlemmer.

Growth- og Fixed-mindset-begrepene stammer fra Carol Dweck, professor i psykologi ved Stanford University. Gjentatte undersøkelser viser at vårt mindset påvirker læring og utvikling, motivasjon og selvregulering. Vi er alle en blanding, og har områder der vi har større grad av Growth Mindset eller Fixed Mindset. Dette handler ofte om hvilke erfaringer vi har gjort oss. Når vi bevisstgjøres våre «Fixed-mindset-triggers», er det lettere å håndtere og utfordre områder der vi har Fixed Mindset og dermed fremme større grad av Growth Mindset.

Feedback/tilbakemeldinger og positive mestringserfaringer kan bidra til at vi blir mestringsorienterte, og det kan påvirke utvikling av et Growth Mindset, både individuelt og kollektivt i et arbeidsmiljø. Dweck viser til at de som er mestringsorienterte griper og håndtere utfordringer i større grad, og får dermed utnyttet sitt potensiale bedre fremfor dem som er prestasjonsorienterte, som oftere vil jakte på å gjøre det man er trygg på at man kan, for å forebygge å risikere å gjøre feil og dermed miste ansikt. (Dweck, 2006, 2014).

Kursholder er seniorrådgiver Ingelin Burkeland fra KS-Konsulent AS.

Program

  1. Hva er Growth Mindset? a. Kort om teoretisk bakgrunn og kobling til nevrovitenskaplig forskning

  2. Hvorfor kan forståelse for Growth Mindset være nyttig? a. Hjernens plastisitet b. Forventninger og tilbakemeldinger til deg selv og andre c. Prøving, feiling, utfordring og læring

  3. Hvordan kan Growth Mindset påvirke ditt syn på det som oppleves utfordrende som jobbsøker/permittert? a. Motivasjon, mestring og mening

Presentasjon 20210204 Growth Mindset Tekna.pdf

Les også