Råd og tips

Tekst av Mette Meinert 15. mars 2021 Streaming

For de fleste av oss er det krevende når det skjer endringer på arbeidsplassen din. Men endringer kan også by på nye muligheter. Kanskje er tiden moden for å ta noen nye karrieremessige grep?

På dette nettseminaret ønsker vi at du som deltar skal øke din bevissthet rundt egne karrierespørsmål og ta ansvar for egen utvikling.

Tema vil være:

  • Bevisstgjøring av muligheter og utfordringer i endringstider
  • Hvor er du karrieremessig forankret – hva er viktig for deg
  • Hva innebærer det å sitte i førersete i eget liv og arbeidsliv

Jon Fredrik Alfsen fra Impaktor AS, er foreleser på dette seminaret. Alfsen er statsviter og har mange års erfaring som rådgiver ved endringsprosesser, leder- og ledelsesutvikling og utvikling av medarbeidere og med å bistå i spørsmål rundt kompetanse og karriere.

Dette er det samme kurset som gikk i høst. Hvis du deltok da, vil det antakelig være en del repetisjon.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer