Et kurs for deg over 55, men med mange år igjen i arbeidslivet

Råd og tips

Karriere for seniorer

10. feb. 2021 Streaming

Er du over 55 år, og blant dem som tror at du ikke lenger er attraktiv for en ny arbeidsgiver? Da må du tro om igjen.

Hvordan skal du som senior tenke karriere, og hvordan skal du gå frem for å sikre din egen utvikling i arbeidslivet?

Det vi ønsker å gi deg på dette nettkurset er:

  • Påfyll og inspirasjon som gjør at du kan ta aktive valg i forhold til egen jobb og utvikling
  • Kjennskap til mytene omkring alder, læring, endring og utvikling
  • Gjøre deg mer bevisst hva som motiverer deg og hva det å jobbe betyr for deg
  • At du får reflektert over den kompetansen du allerede har
  • At du begynner å tenkte over hva du vil fremover – og finner ut hva som er diine mål

Jon Fredrik Alfsen fra Impaktor AS, er foreleser på dette seminaret. Alfsen er statsviter og har mange års erfaring som rådgiver ved endringsprosesser, leder- og ledelsesutvikling og utvikling av medarbeidere og med å bistå i spørsmål rundt kompetanse og karriere.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer