Kompetansekartlegging for deg som er permittert eller er uten jobb

Råd og tips

Hva kan du, egentlig?

9. feb. 2021 Streaming

Selv om du har en master, eller kanskje til og med en doktorgrad, betyr det ikke at du nødvendigvis har klart for deg hva du faktisk kan. Kompetansen din er mer enn det som kan leses ut av eksamenspapirer og jobbtitler.

Hvilken kompetanse har du egentlig, og hvordan kan du best beskrive den og planlegge din karriere videre?

Deltok du på kurset kompetansekartlegging i oktober, vil mye være repetisjon for deg.

Tema for dette nettseminaret vil være:

  • Kompetansebevisstgjøring og kompetanseutvikling; hva har du av kompetanse, hva trenger du å utvikle
  • Hvilke tiltak kan være aktuelle
  • Hvordan kan du ut fra det du kan, planlegge din karriere videre
  • Din karriere – hvordan realisere muligheter og håndtere utfordringer
  • Bevisstgjøring og refleksjon over temaer som arbeid og identitet, livslang læring, kompetanse, motivasjon og livsfase
  • Hvordan ta best mulige valg fremover for deg selv og din egen yrkeskarriere

Det vil bli både refleksjonsoppgaver og øvelser underveis. Det blir også mulig å stille spørsmål til innlederen.

Jon Fredrik Alfsen fra Impaktor AS, er foreleser på dette seminaret. Alfsen er statsviter og har mange års erfaring som rådgiver ved endringsprosesser, leder- og ledelsesutvikling og utvikling av medarbeidere og med å bistå i spørsmål rundt kompetanse og karriere.

Les også