Råd og tips

Bransjeskifte - Hvordan gjøre deg relevant i ny bransje

9. juni 2021 Streaming

Arbeidsmarkedet gjennomgår store endringer og det kommer til å fortsette. Kanskje du trenger eller ønsker å kartlegge andre mulige bransjer enn den du jobbet i eller befinner deg i?

Kompetanse endrer seg raskere enn før. Dette gjør at vi alle trenger ny bevissthet rundt hva vi er skikkelig gode på og i hvilken retning vi ønsker å bevege oss når vi må eller ønsker å se oss om etter nye muligheter.

Kursinnhold

Denne onsdagen vil Jannecke Bugge både dele historier og erfaringer, samt snakke om disse temaene:

• Bransjebytte – hvordan er min kompetanse nyttig andre steder?

• Kompetanseprofilen – et nyttig verktøy

• Er en CV statisk, eller kan en person ha ulike CV’er?

• Hvordan bygger jeg min personlige merkevare for å ha en Plan B?

Har du spørsmål underveis, vil Jannecke svare på disse til slutt i foredraget, så forbered gjerne hva du ønsker svar på.

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer