IV Kartlegg din handlingskompetanse

Poenget med begrepet handlingskompetanse er at det er flere elementer som spiller sammen slik at man kan bruke og utvikle kompetanse.

Begrepet handlingskompetanse består av fire hovedelementer.

  • Fagkompetanse/kunnskap: Dreier seg om alt det du kan. Det du har innsikt i eller forståelse for, være seg fag, metoder, arbeidsprosesser, bransje, ledelse (enten at du utøvd eller så har du blitt utsatt for) og alle tenkelig problemstillinger du har vært involvert i.
  • Metodekompetanse/ferdigheter: Hvordan «ser det ut» når du jobber. Er du systematisk og grundig, målrettet og handlekraftig? Hvilke konkrete verktøy og metoder har du erfaring med å bruke?
  • Læringskompetanse/din læringsstil: Hvordan lærer du best? Hvordan tilegner du deg ny kunnskap og nye ferdigheter? Hva er din holdning til læring?
  • Sosial kompetanse – hvem er du i samspill med andre. Hva tenker du om din evne til samarbeid og kommunikasjon, det å håndtere mellommenneskelige forhold? Hva tenker du selv og hva tror du andre vil si om deg?

Handlingskompetansen blir dermed summen av de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å løse problemer eller oppgaver.

Trinn 1 Skriv ned «alt du har gjort», med utgangspunkt i CV-en din

Tenk igjennom alt du har gjort og jobbet med fra studier, ulike stillinger og annen erfaring. Tenk både på faglige temaer du har jobbet med, oppgaver du har vært involvert i, problemstillinger du har jobbet med osv. (Hvis du alt har løst oppgave III Kartlegg din kompetanse, så bruker du notatene fra denne oppgaven)

Trinn 2. Idémyldring

Ha en idémyldring hvor du skriver ned stikkord på hvert område. Stol på magefølelse og intuisjon, og ikke vær selvkritisk.

Trinn 3. Oppsummer og konkretiser på hvert område

Bruk skjemaet til å oppsummere og konkretisere din kompetanse på hvert område.
Skjema for kartlegging av handlingskompetanse

Sist oppdatert: 8. desember 2015