Juridisk hjelp er bare ett av tilbudene til deg som er arbeidssøkende på grunn av nedbemanning, omorganisering, permittering eller oppsigelse.

Møteplassen

Møteplassen for arbeidssøkende medlemmer gir kurs, møter og nettverk til medlemmer som har mistet jobben eller mottatt oppsigelse. Tilbudet finnes foreløpig i Stavanger, Bergen og Oslo.

Se program for Møteplassen

Juridisk hjelp

Ved omstillinger på arbeidsplassen, er den lokale tillitsvalgte din representant overfor arbeidsgiver. Tekna har også en juridisk vakttelefon, der du kan få svar på spørsmål som omhandler dine rettigheter.

Kontakt Teknas juridiske kontor
Les om dine rettigheter ved oppsigelse 

Kontingentfritak for arbeidsledige

Er du ufrivillig arbeidssøkende eller permittert, og ikke mottar vederlag fra arbeidsgiver, får du nå fullt fritak for kontingent inntil du er i arbeid igjen. Du kan enkelt oppdatere din yrkesstatus og søke om kontingentfritak på Min Side. Logg inn med den e-postadressen du har registrert hos oss.

Støtteordninger ved arbeidsledighet

Tekna har ulike støtteordninger for arbeidsledige medlemmer, som lønnsgaranti ved konkurser og kompensasjon for ventedager før dagpenger i forbindelse med permittering.

Teknas støtteordninger

Hjelp til jobbsøking

Tekna kan lese gjennom din søknad og CV, hvis du er medlem. Legg inn CV og søknad iCV og søknad i vår CV veileder, CV-Byggeren. Her kan du også sende CV og søknad inn til oss for veiledning.

Vi beregner inntil en uke svartid.

Se vår jobbsøkerportal (innlogging) for flere tips.

Kurs

Tekna har mange kurs som kan være nyttige for deg som er på jobbjakt. Se på nettsidene til din lokalavdeling for oversikt over gratis kurs til medlemmene.

Teknas lokalavdelinger

Nettkurs: Arbeidsforholdet - fra inngåelse til opphør og Permittering

Ordinære kurs og konferanser

Som arbeidssøkende Tekna-medlem kan du melde deg på Teknas kurs og konferanser til ca 25% av vanlig pris.

  • 1 dag 850 ,-
  • 2 dager 1700,-

Prisene gjelder uansett kurs eller konferanse. Med forbehold det finnes ledige plasser. 

Se vårt kurstilbud
OBS! Rabatten gjelder kun kurs og konferanser der Tekna er arrangør. Samt tilbudet gjelder ikke GILA og Teknas innovasjonsprogram. 

Faglig tilbud

Tekna tilbyr mange faglige møteplasser og nettverk som kan gi nye jobbmuligheter og personlige kontakter. Bl.a. har vi faggruppen Tekna Egen Bedrift om du vurderer å starte egen virksomhet.

Fag og nettverk i Tekna

Økonomisk rådgivning?

Ta kontakt med banken din så snart som mulig, hvis du risikerer å få redusert inntekten din. De vil normalt være behjelpelige med å komme fram til gode betalingsordninger.

Registrer deg hos NAV

Er du berørt av en nedbemanningsprosess, og står i fare for å miste jobben, bør du kontakte NAV. De kan opplyse om dine rettigheter, og hjelpe deg over i ny jobb.

Registrer deg hos NAV  

Pensjon

Ved avslutning av et arbeidsforhold bør du passe på at du får med deg dine opptjente pensjonsrettigheter. Dette skjer normalt ved utstedelse av fripolise eller pensjonskapitalbevis, avhengig av hvilken ordning bedriften hadde. Det er spesielt viktig hvis det er fare for at bedriften kan bli avviklet.

www.norskpensjon.no kan du logge deg inn og se alle dine opptjente pensjonsrettigheter, både fra NAV og offentlige og private tjenestepensjonsordninger. Hvis du ser at noe mangler, bør du etterlyse dette fra bedriften eller bedriftens pensjonsleverandør.

Trenger du noen å snakke med?

Det å stå i fare for å miste jobben, eller å være arbeidsledig kan være en stor belastning. Det kan være en god hjelp å snakke med andre om situasjonen du står oppe i.

Se hvor du kan få hjelp

Andre tilbud?

Er det noen andre tilbud til arbeidssøkende du ønsker deg, og synes Tekna burde tilby, kontakt oss gjerne på medlem@tekna.no.

(Foto: Sverre Jarild)

Aktuelle arrangementer

For tiden ingen publiserte arrangementer.

Nettkurs

Tittel 
Permittering
Sist oppdatert: 15. januar 2020