Hvordan skrive en god CV

For en arbeidsgiver eller rekrutterer, er CV en sentral kilde for å få informasjon om deg som potensiell kandidat til stillingen. Dokumentet er derfor et av dine viktigste profileringsverktøy i en jobbsøkingsprosess.

Det finnes ikke en fasitløsning på hvordan en CV skal se ut, men det finnes noen generelle innholdselementer som bør være med.

1 Personlige data

Inkluder navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato. Pass på at dette er oppdatert informasjon.

Sivilstatus og antall barn kan man også inkludere. Har man et navn som ikke er så vanlig kan man også skrive kjønn for å unngå misforståelser. Ta gjerne med lenke til LinkedIn-profilen din.

Les om hvordan du kan bruke LinkedIn i jobbjakten

Bilde eller ikke

Du kan vurdere om du setter inn et nøytralt og tillitsvekkende bilde av deg selv øverst i CV-en. Nøytral betyr derimot ikke sur eller alvorlig. Noen vil gjerne motta CV med bilde, andre vil helst slippe å bruke det som et holdepunkt.

2. Nøkkelkvalifikasjoner

Dette er som regel 4-6 setninger eller kulepunkter med din viktigste kompetanse og erfaring tilpasset denne konkrete stillingen.

Du finner tips for hvordan definere og beskrive dine nøkkelkvalifikasjoner her.

Tips: Det å tenke gjennom hva du har oppnådd i de jobbende du har hatt er en nyttig øvelse, både for å kunne skrive en god CV, være forberedt til intervju og ikke minst fordi det gir deg bedre selvtillit.

3. Arbeidserfaring

Skriv årstall (og evt måned) stillingstittel og arbeidssted. Trekk frem din viktigste kompetanse og erfaring. Fokuser på hva du faktisk har gjort og oppnådd (ansvar og rolle), ikke bare på hvilke oppgaver du har hatt. Synliggjør resultater.

Ta gjerne med all arbeidserfaring du har, men fokuser på det som er viktig for stillingen. Har du mange mindre relevante småjobber kan du gjerne gruppere disse.

Når man skriver om utdanning og arbeidserfaring kommer punktene i omvendt kronologisk rekkefølge. Det vil si at du setter opp de siste erfaringene først.

Pass på! Unngå for internt språk eller ukjente forkortelser.

4. Utdanning og annen formell kompetanse

Skriv årstall (og evt måned) grad og studiested. Du kan også trekke frem hovedfagområde, viktige oppgaver eller annet som er relevant for stillingen du søker.

5. Annen relevant erfaring

Akkurat hva du velger å kalle overskriftene er opp til deg. Noen velger å samle kurs, verv, språk, IT-kunnskaper erc under en bolk, andre ønsker å dele det opp.

Når det gjelder IT-kunnskaper er det ikke nødvendig å trekke frem grunnleggende kompetanse som MS Microsoft. Dette regner man som basiskompetanse i dag.

Har du plass kan du inkludere fritidsinteresser som et eget punkt. Dette sier noe mer om hvem du er som person. Det kan også være en fin icebreaker på intervju, eller det kan hende du har noe felles med intervjueren.

6. Referanser

Du kan enten oppgi referansene dine (med kontaktinfo og relasjon), eller du kan skrive «oppgis på forespørsel». Begge deler er like vanlig.

Det er viktig at du på forhånd spør de du ønsker å bruke som referanser om de synes det er greit. Det er også lurt å fortelle referansene om hva man søker på og evt. sende utlysningen. Da får de mer informasjon om stillingen du søker på og kan være mer konkrete.

Form

En CV kan godt være på to sider, men ikke mer enn tre sider. En god CV er leservennlig, og det skal være lett å orientere seg og få et overblikk. Ikke velg skriftstørrelse 7 eller fancy designelementer. Jo enklere å lese jo bedre.

Huller i CVen

Du må være forberedt på å forklare all informasjon i CV-en, som for eksempel hyppige jobbskifter og «hull». Har du et hull i oversikten kan du bli spurt om hva du gjorde i det aktuelle tidsrommet. Hull behøver ikke å være en ulempe. Omsorgsoppgaver og utenlandsreiser kan markedsføres offensivt som en del av din erfaringsrikdom.

Tilpass alltid søknad og CV til den bestemte jobben du søker. Noen arbeidsgivere vektlegger CV, mens andre vektlegger søknaden, derfor er det viktig å legge ned et godt stykke arbeid i begge dokumentene.

CV-Byggeren

Nå som du har lest gjennom våre tips for en god CV og søknad, anbefaler vi at du lager CV og søknad i vår CV-veileder, CV-Byggeren. Her kan du også sende CV og søknad inn til oss for veiledning.

Vi beregner inntil en uke svartid.

Sist oppdatert: 7. april 2021