Råd og tips

Videreutdanningstilbud for de permitterte og arbeidsledige

26. juni 2020

Nå kan du gjøre deg mer attraktiv i arbeidslivet, enten du skal tilbake til din nåværende arbeidsgiver eller inn i en ny jobb.

Ledige og permitterte kan i 2020 ta utdanning og øke sin kompetanse mens de mottar dagpenger. I forslaget til statsbudsjettet for 2021 legges det opp til at ordningen forlenges frem til 1. juli 2021. Samtidig arbeider regjeringen med å utforme et nytt og permanent regelverk som kan tre i kraft når den midlertidige ordningen utgår.

Følgende læresteder har fått midler fra myndighetene for å kunne tilby gratis utdanning gjennom ulike nettkurs. Klikk på lenkene under for mer info om tilbud hos de enkelte lærestedene.

Dette er ikke en komplett liste over tilbudene, og det er flere tilbud hos andre læresteder også.

OsloMet

OsloMet vil bidra til at de som nå har behov for det kan få økt sin kompetanse, og tilbyr en rekke nettbaserte studier. OsloMet har både korte kurs og lengre utdanninger innenfor mange ulike fagområder. Detaljer om oppstart og søknadsfrist finner du under hvert enkelt studium. Oversikten vil bli fortløpende oppdatert med flere studier.

Teknologi, kunst og design

Lærerutdanning

UiT Norges arktiske universitet

INF-6003 GRUNNLEGGENDE INTRODUKSJON TIL KUNSTIG INTELLIGENS OG MASKINLÆRING, NETTBASERT

INF-6002: Søknadsfrist 06.10. Varighet 13.10.-10.11. - Kursbeskrivelse INF-6002
INF-6003: Søknadsfrist 27.10. Varighet 01.11.-01.12. - Kursbeskrivelse INF-6003

NTNU

NTNU har fått midler for å tilby gratis etter- og videreutdanning til de som har blitt permitterte eller arbeidsledige som følge av korona-pandemien.

 

Universitet i Sør-Øst Norge

Teknologi

Universitet i Sør-Øst Norge har flere aktuelle kurs og videreutdanninger for deg med teknologisk bakgrunn. Det er intensive kurs over en uke, digitale kurs og de kan også tilbys som bedriftsinterne kurs i din bedrift.

Ledelsesfag på masternivå

Executive Master of Management er en solid lederutdanning som er relevant for deg og din lederkarriere, både for å søke nye muligheter eller avansere i nåværende virksomhet. Ta ett fag eller bygg din egen mastergrad i ledelse bestående av tre fag.

Universitet i Stavanger

Kommende kurs ved Universitet i Stavanger med søknadsfrist oktober 2020

Handelshøyskolen BI

I samarbeid med tolv partnere tilbyr Handelshøyskolen BI nå gratis nettbaserte kurs til permitterte og ledige. Utnytt tiden i høst til å øke din kompetanse innen temaer som arbeidslivet etterspør

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

HiMolde og Møreforsking tilbyr nå flere nettbaserte studier, enkeltemner og kurs, finansiert av regjeringens kompetansepakke og Møre og Romsdal Fylkeskommune.

På nåværende tidspunkt er alle kursene ved Høgskolen i Molde fulltegnet eller søknadsfristen har utløpt.

Universitet i Agder

UiA tilbyr nå flere nettbaserte studier og kurs, finansiert av regjeringens kompetansepakke. Tilbudene er i dag fulltegnet, men det kan bli aktuelt å sette opp enkelte av kursene igjen.

Norges miljø – og biovitenskapelige universitet

NMBU ønsker å bidra til dugnaden og øker kapasiteten på enkelte kurs for å tilby de som er berørte av koronakrisen tilgang til kompetanseheving. Påmeldingen for alle kurs er nå lukket, og det er ikke lenger mulig å melde seg på kursene.

Relaterte kurs og arrangementer