Seks av Teknas tillitsvalgte forteller om hva de legger i begrepet «tillit».

Hva betyr tillit?

Ivar- André Ihle

Ivar- André Ihle er tillitsvalgt i Kongsberg Maritime. Han har stilt opp som tillitsvalgt på frivillig basis fordi han tror det er lurt å hjelpe mennesker både med å ha en konstruktiv arbeidshverdag med færrest mulig irritasjonsmomenter

Trude Sundtjønn

Trude Sundtjønn er tillitsvalgt på OsloMet. Hun er stolt over å representere medlemmene når viktige avgjørelser tas på arbeidsplassen

Kristian Svartveit

Kristian Svartveit sitter i Teknas lønns- og interesseutvalg. Kristian tror medlemmene hadde engasjert seg mer hvis de kjente bedre til det interessante som tillitsvalgte gjør.

Kristin Tyldum Kjøglum

Kristin Tyldum Kjøglum er tillitsvalgt i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Hun mener at mye av jobben de tillitsvalgte gjør er usynlig for medlemmene- nettopp fordi de tillitsvalgte allerede har gjort jobben

Nils Jokstad

Nils Jokstad er tillitsvalgt i Lundin Norway AS. Han er stolt over ansvaret han har fått som tillitsvalgt fordi han er valgt av medlemmene for å ta vare på deres interesser

Pundharika Barkved

Pundharika Barkved er tillitsvalgt på Oslo Universitetssykehus. Hun er opptatt av at medlemmene på arbeidsplassen skal ha det bra, tror at mange tillitsvalgte er født med et ekstra omsorgsgen.

Sist oppdatert: 17. desember 2019