Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Foto: www.useproof.com

Aktuelt

Vil du lede verdibasert, har et sterkt faglig engasjement og vil bidra i fornying?

Tekst av Karin Herou 29. mai 2020

Hva skal egentlig til for å løse samfunnets utfordringer? Et stort spørsmål som ingen har det fulle og hele svaret på, men som alle kan bidra til.

Vi som jobber i Tekna er opptatt av at kunnskap, tverrfaglighet og verdibasert ledelse må til for å skape bærekraftig endring. Slik tilrettelegger vi for at våre medlemmer kan løse samfunnsutfordringer. Vi tror på alle som våger å tenke nytt, som ser muligheter fremfor begrensninger, som klarer å skape relasjoner og deler kunnskap, og som er ekte team-playere. Vi oppsummerer dette i verdiene troverdig, nytenkende og modig - alt vi gjør skal være tuftet på det.

Karin Herou
Karin Herou er direktør for fag og karriere i Tekna, og søker nå ny avdelingsleder for fag. Er dere en god match?

Som ledere i Tekna forventer at man skal utvikle seg og hjelpe hverandre til å bli den beste versjonen av seg selv. Det sies at «alle vil ha utvikling, men ingen vil ha endring» - men vi mener at god ledelse handler om nettopp utvikling og forbedring. Er dette en lederkultur du vil være en del av og forsterke?

I Tekna har vi mange gode diskusjoner med engasjerte kolleger. Veldig ofte handler det om hvordan fagene og kompetanser utvikles. Hvordan møteplasser, kurs og konferanser både er en faglig møteplass og gir oss kredibilitet som samfunnsaktør. Nå er det også blitt mer aktuelt enn noen gang å ta i bruk teknologi for å sikre læring, utvikling og å stimulere til faglig og frivillig engasjement.

Det skrives mye i media om å lede kunnskapsmedarbeidere. En grunnpilar vi tror på er medarbeiderskap og ledelse med en tydelig retning, samhandling og forventningsavklaring. Primært handler det om hva som vår gode kollega John Råheim skriver om i vår lederblogg:

Det dreier seg om å utvikle fellesskap, gjøre seg nytte av menneskers forskjellige kompetanser, finn de rette folka som passer inn, og at alle må bidra, med det de kan, til fellesskapets beste.

Troverdig for oss handler om kvalitet og forskningsforankring. Men også om tillit og respekt for hverandre, åpenhet, ærlighet og hvordan vi opptrer profesjonelt.

Nyskapende gir oss rom til å prøve, feile og samarbeide tverrfaglig for å skape fremtiden. Noe av det som daglig hjelper oss til å være nyskapende, er de frivillige medlemmene som våre 12 fagnettverk består av. De pusher oss fremover med faglig arbeid rundt tematikk som roboter, prediksjonsalgoritmer, kunstig intelligens, og se etter tverrfaglige og bærekraftige løsninger innen alle våre fag.

Modig handler om å gå utenfor komfortsonen, tørre å lytte mer enn å snakke, å være åpen for andres løsninger og utfordre.

Til syvende og sist handler det om å levere verdi til de 83 000 medlemmene våre i form av kompetansedeling og relevante møteplasser. Skal vi få til dette, så må vi leve i tråd med verdiene våre, og virkelig integrere dem i vårt daglige liv som ansatte i Tekna. Hvordan skal vi best lede og navigere etter disse verdiene? Hva tror du? Og hvordan kan du bidra?

Etisk refleksjon er sentralt i alt vi gjør i Tekna. Våre etiske retningslinjer ble vedtatt allerede i 2013, og er sentrale både for våre ansatte og medlemmene i sitt daglige virke. Også her søker vi å være en kilde til oppdatert kompetanse og erfaringsdeling. Et eksempel er Lerchendalkonferansen der vi tar opp relevante, etiske dilemmaer og fasiliterer etiske debatter, for eksempel knyttet til datalagring som det nye gullet. Andre viktige møteplasser setter  nettverkene opp, under koronatiden har de ulike digitale møteplassene hatt flere hundre deltakere.

Med dette som bakteppe er vi i gang med noe som virkelig engasjerer oss: Å finne en ny kollega som vil lede våre kunnskapsmedarbeidere og et av landets mest ettertraktede kompetansemiljøer, nemlig Teknas fagavdeling. Vi sikter høyt, og har en lang ønskeliste. Det viktigste er din evne til å lede i skjæringspunktet mellom teknologi og mennesker – det er der det skjer, og du må utfordre oss på endring både i det daglige og på det mer strategiske planet – for endring er noe av det vi tror mest på. Du må ha et genuint ønske om å levere kompetanse og skape opplevelsesbaserte møteplasser i fremtiden, samt bidra til fagenes utvikling og Teknas synlighet som en faglig sterk organisasjon. Som leder for fagavdelingen, så må du ønske å utvikle vårt faglige fellesskap med verdiene våre som grunnpilarer, og jobbe som en del av et team der du trigges av å løfte frem andre.

Hva er dine verdier – stemmer de med våre? Har vi vekket deg? Har du et brennende fagengasjement? Får du lyst til å lede, utvikle og forene Teknas kompetansemiljø med din tydelige, faglige stemme?  Da vil vi høre fra deg!