Medlemmer av Tekna kan kontakte oss for juridisk bistand om både arbeidsforhold og privatsrettslige forhold.

Er du permittert eller arbeidsledig? Les vår spørsmål og svar-side.

E-post om arbeidsforhold: juridisk@tekna.no 

E-post om privatrett: privatrett@tekna.no

OBS! Oppgi alltid telefonnummer du kan kontaktes på.

Privatrett: Vi har for tiden stor pågang og det må påregnes inntil 14 dagers saksbehandlingstid.

Vi gir bistand i spørsmål rundt arbeidsforholdet

Du kan spørre oss om alle juridiske forhold rundt arbeids- og ansettelsesforholdet ditt. Vi hjelper deg med alt fra arbeidskontrakter til spørsmål rundt konkurranseklausuler og oppsigelse. I noen tilfeller følger vi sakene helt inn i rettsapparatet. Tekna dekker alle saksomkostninger for medlemmer i saker som Tekna fører for retten. Dette gjelder også motpartens saksomkostninger dersom medlemmet dømmes til å dekke disse. Se retningslinjer juridisk bistand.

Vanlige temaer er:

 • Omstilling, permittering og oppsigelse
 • Lønn og bonus
 • Sykemelding
 • Pensjon
 • Immaterielle rettigheter

Se vår artikkelsamling som dekker vanlige problemstillinger

Du får råd om privatrettslige forhold

Vi hjelper deg også med spørsmål som handler om privatrettslige forhold. Du kan kontakte oss om:

 • Familie, arv og skifte
 • Forbrukerkjøp (kjøpsrett)
 • Fast eiendom (boligrett)
 • Erstatningsspørsmål
 • Saker med offentlige myndigheter
 • Etablering av egen bedrift

Du får svar på konkrete spørsmål, veiledning i hvordan du takler en tvist og få avklart hvordan du går videre med saken. Vi svarer ikke på spørsmål om skatt eller strafferett, og vi fører ikke saker for domstolene i privatrettslige spørsmål. Kontakt oss på e-post privatrett@tekna.no

Svartid og krav

I enklere spørsmål, som for eksempel om arbeidsavtaler, får du vanligvis svar i løpet av en til to dager. I større saker som for eksempel krever at vi går gjennom en del dokumenter, tar vi kontakt med deg først.

Det er viktig at du beskriver problemet ditt så godt som mulig. Da er det lettere for oss å hjelpe deg.

I saker som krever mer omfattende juridisk bistand, må du ha vært medlem i Tekna i minst et halvt år før problemet du trenger hjelp til, oppstod.

Sist oppdatert: 20. januar 2021