Lønnsoppgjøret i offentlig sektor 2013

Forhandlingsbord

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor starter i april. Årets oppgjør er et mellomoppgjør, der det normalt bare forhandles om lønn. Partene har frist til 30. april med å komme til enighet.

Tekna jobber kontinuerlig for at alle medlemmene skal ha lønnsdannelse gjennom kollektive, lokale forhandlinger. I staten og Oslo kommune har Teknas medlemmer fortsatt sentral lønnsdannelse, og forhandler gjennom Akademikerne. I KS-området er det bare undervisningspersonalet som har sentral lønnsdannelse, mens det for resten av Teknas medlemmer vil være lokale forhandlinger som vanlig.

Foreløpige tall for overheng (det vil si kostnader i inneværende år som resultat av fjorårets oppgjør) ligger på henholdsvis 2,25 prosent i staten, 2,8 prosent i kommunene og 1,7 prosent i Oslo kommune. Det vil si at det vil være begrensede frie midler i 2013.

 

Forhandlingsstart:

Stat - fredag 12. april kl 10.00

KS - torsdag 18. april kl 10.00

Oslo kommune - torsdag 25. april kl 13.00

Sist endret: 05.04.2013

[Loading...]