Sjekk de siste tallene fra NAV for ledighet i petroleumssektoren i ulike fylker i vårt digitale kart.

Totalt er det nå 276 registrerte arbeidsledige i yrkeskategorien sivilingeniører (geofag, petroleums-teknologi, metallurgi m.m.). Tallene har sunket hver måned i år med unntak av juli fra en topp i januar på 976 ledige. Der er fortsatt flest ledige i Rogaland og Hordaland. Utviklingen kan svinge noe fra måned til måned som følge av tilfeldigheter og sesong. 

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene, og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet, brukes sesongjusterte tall.

NAVs arbeidsledighetstall hentes normalt ut natt til siste tirsdag i måneden. For denne månedspubliseringen var siste tirsdag 31. juli, mens siste tirsdag i juli i fjor falt på 25. juli. Dermed er ledighetstallene hentet ut 6 dager senere i år. Ettersom ledighetstallene normalt stiger i juli, vil dette bidra til at de sesongjusterte ledighetstallene blir høyere denne måneden. Effekten dette har på de sesongjusterte tallene vil bli reversert i august, som publiseres på samme tidspunkt i år som i fjor (uke 35).

 

 

 

 

 

Se Teknas tilbud til arbeidssøkende

Publisert: 2. september 2015