Partnere autonome kjøretøy

Infrastrukturbloggen

Innovasjon innen smart mobilitet og autonomi

Tekst av Øystein Olsen 24. mai 2017 Streaming

Aktører må stå sammen!
Fullstendig autonome kjøretøy kommer ut i trafikken langt raskere enn det mange mente for bare noen få måneder siden. Høsten 2016 var Tekna med på kick-off for de elektriske selvkjørende minibussene som er demonstrert over hele landet. Flere bilmerker melder nå at de er klare for å kunne kjøre lengre strekninger uten førerassistanse. Med høy kompleksitet i trafikkbildet er fortsatt sjåføren nødvendig inntil videre.

ITS Norge, Tekna, Acando m fl arrangerte 1. juni et frokostmøte hos Tekna der sentrale aktører som arbeider med innovasjon innen smart mobilitet og autonomi møtes og deler erfaringer og prosjektforslag. Disse aktørene har som overordnet mål å sikre Norge posisjoner for lederskap i et helt nytt marked for transport – grønnere og bedre.

Velkommen

Hvor mye utslippskutt kan null- og lavutslippskjøretøy bidra med frem til 2030?
Kristine Fiksen, Thema Consulting Group

Kombinert mobilitet og autonome kjøretøy
Claes Kanold, Ruter

ITS utvikling og standardisering
Trond Hovland, ITS Norge

Når alle biler og veier snakker samme språk: C-ITS
Bjørn Elnes, Aventi

Autonomi i by, land og på vann. Næringsutvikling med offentlig og privat samarbeid
Ingar Vaskinn, Kongsberg kommune

Innovasjon Norge: Smarte samfunn – hva er på gang?
Inger Solberg, Innovasjon Norge

Kritiske suksessfaktorer for å ta en posisjon i næringsutviklingen
Olav Madland, Acando

Barrierer

Det er fem barrierer som må forseres før autonom transport blir utbredt. Disse er:

1) Det må være lovlig å kjøre uten en fører som har kontroll over kjøretøyet
2) Alle de ulike grupper i samfunnet må akseptere og ha tillit til autonom transport
3) Kostnadsnivået for kjøretøy og transport med autonome kjøretøy må være akseptabelt
4) Datasikkerheten og personvern må være ivaretatt
5) Teknologien i kjøretøyene, samhandlingen med andre kjøretøy og andre brukere av veien og selve veistyringen må være utprøvd og moden.

Offentlige aktører, privat næringsliv og akademia må samarbeide for å finne løsninger og optimale metoder for bærekraftig transport med høy utnyttelse av kjøretøy, bildeling, samkjøring og sømløse reiser dør til dør.

logoer til arr om mobilitet autonomi

mobilitetskonferansen

Vil du ha mer kunnskap og påfyll om smart mobilitet bør du melde deg på mobilitetskonferansen 13.juni

Se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr innen samferdsel og infrastruktur.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer