Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
glade ungdommer

Tema: Realfag

Seksualitet og identitet

25. nov. 2021 Streaming

Hva kan man gjøre for å støtte sårbare barn og unges identitetsutvikling på best mulig måte?

I samarbeid med Rosa kompetanse skole, inviterer vi skoleansatte til et digitalt kurs om kjønns- og seksualitetsmangfold, samt inkluderende praksis. Kurset vil veksle mellom forelesningsmoduler og individuelle refleksjonsoppgaver som kan hjelpe oss å skape en mer inkluderende skole.

Om foredragsholderen

Rosa kompetanses kurs er kunnskapsbaserte og praksisnære. Foredragsholderne har pedagogisk bakgrunn, og i tråd med blant annet de nye læreplanene (LK20) og Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (Prop. 121 S), underviser de i kjønnsmangfold, seksuell orientering og familiemangfold for ansatte i tjenester som jobber med barn og unge. I kursene er det rom for diskusjon og refleksjon rundt relevante problemstillinger, knyttet til eksempelvis utenforskap, mobbing og det å skape trygge klasserom for alle elever.

Rosa kompetanse er fagavdelingen i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, politi- og påtalemyndighet samt alle deler av arbeidslivet. Rosa kompetanse er organisert i seks ulike tiltak rettet mot hver sin sektor, der Rosa kompetanse skole er det største av de seks tiltakene, med fire ansatte. I 2020 underviste vi over 7600 skoleansatte og lærerstudenter over hele landet.

Tekna Realfagslærerne

Tekna Realfagslærerne er et nettverk for realfagslærere og andre som er opptatt av undervisning og skolepolitikk. Nettverket jobber for å styrke realfagene i skolen og bidra til å øke lektorenes posisjon, rettigheter og faglige utvikling.  Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også

Relaterte kurs og arrangementer