Rådgiverkonferansen shutterstock_248383450

Realfagsbloggen

Rådgiverens rolle i fremtidens skole

Tekst av Kristin Austrheim 18. aug. 2015 Streaming

  • Hva kan man egentlig bli med real- og teknologifag?
  • Hva slags kompetanse vil bli etterspurt på arbeidsmarkedet de neste årene?
  • Hva jobber egentlig en ingeniør med?
  • Hvordan motivere ungdom til å ta reflekterte og realistiske valg?

Dette er noen av spørsmålene vi fikk svar på på Teknas nye konferanse for rådgivere i skolen, Rådgiverkonferansen 2015.
Formålet var å synliggjøre de mange og spennende karrieremulighetene innen real- og teknologifag, og sette fokus på fremtidige kompetansebehov.

Hadde du ikke anledning til å være tilstede? Noen av presentasjonene finnes i opptak nedenfor.

Undersøkelser viser en nedgang i norske elevers ferdigheter innen matematikk og naturfag. Samtidig er dette sårt trengt kunnskap for samfunnet, og real- og teknologifaglig kompetanse vil være avgjørende for å løse fremtidige utfordringer knyttet til verdiskaping, velferd og bærekraftig utvikling.

Barn og unges studie- og yrkesvalg påvirkes primært i hjemmet og på skolen. Skolens rådgiver er derfor en særdeles viktig ressurs i arbeidet med å hjelpe ungdom med å ta reflekterte og realistiske studievalg. Rådgiverkonferansen 2015 ga deltakerne oppdatert kunnskap om mangfoldet av karrieremuligheter for realister og teknologer, kompetansebehov i fremtidens arbeidsmarked samt konkrete verktøy for å motivere ungdom til å realisere egne evner.

Ny rapport om kompetanser i fremtidens skole.
UiO-professor Sten Ludvigsen holdt innlegg om kompetanser i fremtidens skole. Ludvigsen er leder av Ludvigsen-utvalget som har vurdert hvilke fagområder som vil være viktig for elever i den norske skolen i årene fremover. Utvalgets arbeid har resultert i en rapport som ble offentliggjort i juni i år.
Programleder for konferansen, vitenskapsformidler og programleder Eldrid Borgan introduserer Sten Ludvigsen, professor ved UIO og leder av Ludvigsen-utvalget:

Gruppeveiledning som et tidsbesparende og effektivt virkemiddel.
Rådgiveres rolle blir stadig mer kompleks, og mange kan oppleve at verken ressurser eller tid strekker til for å utføre arbeidet. Rådgiver Clare Seville fortalte om sine erfaringer med gruppeveiledning og ga deltakerne innsikt i hvordan veiledning i grupper kan være et effektivt og tidsbesparende verktøy for å nå rådgiverforskriftens mål. Seville har lang erfaring som rådgiver, pedagog og foredragsholder, og er aktuell med utgivelsen «Gruppeveiledning».

Trender og kompetansebehov i næringslivet. Hilde Widerøe Wibe, direktør for næringspolitikk i Abelia, fortalte om næringslivets perspektiv på fremtidige kompetansebehov. Hun presenterte ulike eksempler på behov, fra høyere utdanning til fagbrev. Hun la vekt på hvordan kontinuerlig omstilling og tverrfaglighet vil bli stadig viktigere i arbeidslivet.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer