Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
HolmboePortrett

Realfagsbloggen

Nominasjon til Holmboeprisen 2014

Tekst av Jørn Jantzen 16. okt. 2013

Norsk matematikkråd har gleden av å invitere alle til å nominere kandidater til Holmboe-prisen 2014. Prisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen, som er finansiert av Abelfondet, er på 100 000 kr og skal deles likt mellom prisvinneren …

Norsk matematikkråd har gleden av å invitere alle til å nominere kandidater til Holmboe-prisen 2014. Prisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen, som er finansiert av Abelfondet, er på 100 000 kr og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra.  Alle kan nominere kandidater til Holmboeprisen, og vi ber skolen hjelpe oss med å formidle denne invitasjonen videre til alle dem som kan være interessert i å foreslå kandidater, f.eks. til avdelingsleder for realfag og til elevrådet.  Det er mange måter å være en fremragende matematikklærer på, og Norsk matematikkråd er opptatt av å få frem mangfoldet. Det er imidlertid ett krav som er ufravikelig, og det er at undervisningen skal fungere i klasserommet — vi ønsker å gi Holmboe-prisen til en aktiv lærer som brenner for faget, og som formidler entusiasme, kunnskaper og holdninger til sine elever.  Holmboeprisen er oppkalt etter Bernt Michael Holmboe (1795-1850) som var Abels matematikklærer, og som nedla et stort arbeid for faget både som lærer, lærebokforfatter og fagmann. Prisen deles ut ved en seremoni ved Oslo Katedralskole (Holmboes og Abels gamle skole) i mai hvert år. De siste årene har det vært kunnskapsministeren og vinneren av Abelprisen som har overrakt Holmboeprisen.

Hvordan nominerer man? Det er utarbeidet to nominasjonsskjemaer for Holmboeprisen, ett for nominasjon av enkeltlærere og ett for nominasjon av grupper av lærere. Disse skjemaene finner man på prisens nettsider

http://holmboeprisen.no/nominasjon/

Skjemaene kan sendes inn både elektronisk og per post (adresser står på skjemaene). For å unngå unødvendig kopiering ønsker vi helst elektroniske nominasjoner, men dersom dette er vanskelig på grunn av vedlegg, tar vi gjerne nominasjoner på papir. På Holmboe-prisens hjemmeside finner man også utfyllende opplysninger om prisen og omtaler av tidligere vinnere.

Renominasjon: Hvis du har foreslått en kandidat som ikke har fått prisen i tidligere år og det er noe du vil legge til i nominasjonen, oppfordrer vi deg til å renominere kandidaten din.

Vi gjør oppmerksom på at Holmboekomiteen har full rett til å vurdere kandidater som ikke er nominert på nytt i år.

Fristen for nominasjoner er tirsdag 14. januar 2014

Arvid Siqveland er kontaktperson for mer informasjon om tildelingen: arvid.siqveland@hibu.no

Les også

Relaterte kurs og arrangementer