Programmering

Realfagsbloggen

Kodekurs for lærere

Tekst av Ane Hagtvedt 4. okt. 2016 Streaming

Teknologien spiller en stadig viktigere rolle i samfunnet vårt. Ikke nok med at vi tilbringer omtrent halvparten av vår våkne tid foran en skjerm – de fleste av oss har i tillegg oversikt over mesteparten av hverdagen gjennom smarttelefonen. Fra bank og billetter, til helse, kalender, epost og spill. Det stilles økende krav til å forstå hva dette innebærer – og å forstå sammenhengene. Ved å lære koding, øker forståelsen av teknologiens betydning og virkemåte.

I samarbeid med Lær Kidsa Koding satt derfor MNT-forum opp et kodekurs for lærere, 11. oktober. Der tok vi for oss to programmeringsspråk, Scratch og Python.
Scratch er et visuelt programmeringsspråk som er laget for å gi en grunnleggende forståelse av programmering, mens Python er et tekstbasert programmeringsspråk som blant annet brukes av NASA og Google.

Koding og skole

Schratch

Python

Vi ønsker å bidra til at flere lærer å programmere , og får utviklet sine kreative og analytiske evner til å løse konkrete oppgaver på spennende måter.

Se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr innen realfag og skole.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer