Tekna ønsker å sette fokus på mulighetene og utfordringene som ligger i å ta i bruk genredigering i havbruksnæringen, den såkalte CRISPR- teknologien.

Dette ønsker vi å gjøre gjennom å invitere en rekke miljøer til å bidra til bedre innsikt med hensyn til ståsted, forventinger og bekymringer knyttet til den nye CRISPR -teknologien.

Spennende tid

Det foregår forskning på CRISPR og laks allerede, men Norge står midt i en spennende tid hvor politikerne skal ta stilling til å endre et lovverk som kan åpne opp for at for eksempel CRISPR teknologien kan tas i bruk. Tekna har erfart at debatten i bransjen om avlsmetoder og genteknologi er høyst aktuell. Vi ønsker gjennom dette prosjektet å se nærmere på hvilke muligheter dette vil gi havbruksnæringen.  

GMO

EU domstolen har nylig bestemt at organismer som er modifisert ved bruk av CRISPR, faller inn under det gjeldende regelverket for genmodifiserte organismer (GMO). Organismer modifisert med CRISPR teknologi skal dermed vurderes og behandles på lik linje med organismer modifisert med gamle metoder.

Stor optimisme

Mange tunge miljøer mener at denne avgjørelsen undervurderer den enorme nyvinningen som CRISPR er. Ikke minst har det norske Bioteknologirådet arbeidet konsentrert om å formidle kunnskap og innsikt i den nye biologiteknologien CRISPR. I Havforskningsinstituttet i Bergen er det i mange år arbeidet målrettet med metoden. Optimismen blant forskerne er stor mht. de muligheter som metoden gir for både effektive og billige forbedringer av store utfordringer, ikke minst innen havbruksindustrien.

Aktuelt

Sist oppdatert: 3. september 2021