• Leder
  Veronica Hjellnes
  PhD-stipendiat
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU
  92642916
 • Styremedlem
  Andreas Dietzel
  Manager R&D Cell Therapy
  Life Technologies AS Avd Oslo [Thermo Fisher]
  47417481
 • Styremedlem
  Cathrine Fallang Knetter
  Avdelingsingeniør
  Oslo Universitetssykehus HF Radiumhospitalet
  40218531
 • Styremedlem
  Dmitry Kechasov
  Forsker
  NIBIO Særheim
  40467991
 • Styremedlem
  Harrieth Lundberg
  Innovasjons- og kommunikasjonsrådgiver
  NMBU - Andre arbeidssteder
  93697309
 • Styremedlem
  Jennifer Gjerde
  Seniøringeniør
  Havforskningsinstituttet
  93652137
 • Styremedlem
  Lina Cekaite
  Regulatory Affairs Manager
  Aker Biomarine Antarctic AS Avd Oslo
  92061518
 • Styremedlem
  Terje Hekkelstrand
  Staff Scientist
  Life Technologies AS Avd Lillestrøm [Thermo Fisher]
  92623520
 • Styremedlem
  Eva Katrin Bjørkeng
  Senioringeniør
  UIT Universitetet i Tromsø - Norges arktiske Universitet Campus Tromsø
  90536312
 • Sekretær
  Tone Juel
  Rådgiver bioteknologi, kjemi og biologi
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  40281149
Sist oppdatert: torsdag 4. mai 2017