Biotek illustrasjon

Bio- og klimabloggen

Politisk debatt om bioteknologi

Tekst av Mette Meinert 12. nov. 2014 Streaming

Nye framtidsrettede næringsområder

Tekna ønsker å trekke fram bioteknologi i forbindelse med at det pågår en samfunnsdebatt om nye og mer framtidsrettede næringsområder og i forbindelse med lansering av årets statsbudsjett.

De siste årene har det vært en betydelig satsing på forskning innenfor bioteknologi og helse, og det er bra. Problemet er at for lite næringsutvikling kommer ut i den andre enden. Vi har innenfor det bioteknologiske fagfeltet, kompetanse i verdensklasse, men samarbeidet mellom kunnskapsinstitusjonene og næringen må bli enda bedre slik at det oppnås mer nyutvikling.

I den forbindelse arrangerte Tekna Biotek en politisk debatt om norsk bioteknologisk industri i framtiden 20.ende november på Litteraturhuset.

Opptakene fra innleggene og debatten finner du nedenfor.

Innledere til debatten:

Kristin Ørmen Johnsen, stortingsrepresentant fra Høyre, Helse- og omsorgskomiteen
Regjeringens strategi for næringsutvikling i bioteknologi

Ruth Grung, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Helse- og omsorgskomiteen
Arbeiderpartiets strategi for å få opp en næringsutvikling i bioteknologi

Karita Bekkemellem, Administrerende direktør Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Økonomiske hindringer for innovasjon og næringsutvikling

Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna
Samarbeid og mobilitet mellom akademia og næringslivet

Etter innledningene var det debatt om hvordan Norge skal møte disse utfordringene og man diskuterte tiltak.
Debattleder var Erik Wold

Hele arrangementet startet med en kort introduksjon av Tekna Biotek, v/ Halvor L. Holen:

Bioverdirapporten finner du her.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer