drikkevann

Bio- og klimabloggen

Overføring av drikkevann

Tekst av Tove Rodahl 1. feb. 2013 Streaming

Kan drikkevann bli forurenset når det overføres i råsprengte tunneler, haller og høydebassenger? Videooverført fagtreff i vannforeningen.

Kan drikkevann bli forurenset når det overføres gjennom råsprengte tunneler? – eller når det oppbevares i haller og høydebasseng?

En SINTEF rapport fra 2000 konkluderte med at råsprengte tunneler ikke skal benyttes til drikkevann. Man hadde da hatt to tilfeller med forurensningsepisoder fra virus og bakterier, ett tilfelle på Gol i 1992 og ett i Oslo i 2000. Har det skjedd flere tilfeller etter dette? Hva er status i dag?

Forruten inntrengning av forurenset vann, finnes det flere kilder til forurensning av drikkevann i råsprengte tunneler, haller og høydebasseng? Kan det skje uheldige hydro-geokjemiske reaksjoner?

Disse temaene ble belyst i et fagtreff i Norsk Vannforening 11.februar.

Du finner videoer fra fagtreffet nedenfor.

Programmet var som følger:

 • Velkommen
  v/møteleder Leif Basberg
 • Hvilke bergarter kan gi problemer med vannkvaliteten i råsprengte tunneler og bassenger?
  Hva har vi lært om geokjemiske prosesser fra analyser av grunnvannsbrønner, og kan dette overføres til vannforsyning i større skala?
  v/Bjørn Frengstad, NGU
 • Eksempler på forurensningsepisoder relatert til bruk av råsprengte tunneler, haller og høydebasseng
  v/Jens Erik Pettersen, FHI
 • Bruk av kjemi og simulering av grunnvannsstrømmer som verktøy for vurdering av inntrengning av overflatevann i bassenger og metode for risikovurdering
  v/Erik Endre, NGI
 • En risikovurdering av hygieniske forhold knyttet til råsprengte, forinjiserte bassenger
  v/Lars Hem, Oslo VAV
 • Eksempler og erfaringer fra Trondheim kommune
  v/Odd-Atle Tveit, Trondheim kommune

Les også

Relaterte kurs og arrangementer