Aker

Bio- og klimabloggen

Økt vannavrenning fra jordbruk

Tekst av Tone Juel 23. sep. 2016 Streaming

Klimaendringene man forutser gir økende utfordringer med avrenning fra jordbruket. Hvordan kan vi møte dette?

Norsk vannforening arrangerte fagtreff på Ås om temaet.

Opptak fra fagtreffet

Hvilke klimaendringer forventer vi i jordbruksområdene
og hvilken effekt vil de ha på avrenningen
v/Lillian Øygarden, NIBIO

Dyrkingsmuligheter og problemer i norsk korndyrking v/Wendy Waalen, NIBIO

Jordarbeiding og jordpakking i et fremtidig klima v/Trond Børresen, NMBU

Hva gjør forvaltningen for å tilpasse seg klimaendringer? v/Jon Randby, Fylkesmannen i Vestfold

Hva sier fortiden om fremtiden? v/Johannes Deelstra, NIBIO

Tiltak mot flom på jordbruksarealer v/Jannes Stolte, NIBIO

Se opptak fra tidligere arrangementer i regi av Norsk vannforening, eller se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr innen Miljø- og biovitenskap.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer