Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
typisk norske fjell og daler

Tema: Bio- og klima

Norges oppfølging av naturavtalen

Publisert: 1. nov. 2023 Streaming

I desember 2022 fikk verden en ny global naturavtale, som har som mål å stanse og reversere tap av natur innen 2030. Vil Norge klare dette?

FNs naturpanels situasjonsbeskrivelse er rystende; 1 million arter er i fare for utryddelse. Artsutryddelsen er ti, hundre eller kanskje tusen ganger den naturlige utryddelsesraten. Verdens samlede dyrebestand er mer enn halvert siden 1970. Naturpanelet er like klar i sin analyse av årsakene. Hovedårsaken er arealbruksendringer. Etterfulgt av rovdrift, forurensning, klimaendringer og invasjon av fremmede arter.

Men forstår vi alvoret? Vi fortsetter vår ekspansjon inn i naturen i akselererende tempo, gjerne med en miljøbegrunnelse. Regjeringens energikommisjon illustrerer dette godt ved sitt mantra om at det grønne skiftet krever mer av alt – raskere. Det dreier seg om alt fra ny «grønn» industri, gruvedrift til lands og til havs, mer arealkrevende energiproduksjon enn tidligere og ny elektrisk infrastruktur.

Vi har invitert eksperter for å søke å besvare disse spørsmålene:

 • Hva består naturkrisen i og hvorfor har vi naturavtale?
 • Hva slags utfordringer og muligheter har vi til å oppfylle naturavtalen?
 • Hvordan får vi med folket på den store dugnaden for å bevare naturen?

I panelet deltar:

 • Vigdis Vandvik,
  professor i planteøkologi ved Universitetet i Bergen og
  leder av CeSAM senter for bærekraftig arealbruk.
 • Kristine M. Grimsrud,
  forsker i SSB innen miljø-, ressurs- og innovasjonsøkonomi
 • Mathias Stang,
  leder av arbeidet med FNs naturavtale for WWF
 • Catharina Bjerke,
  bærekraftdirektør i Veidekke ASA
 • Hans Borchsenius,
  redaktør i Norsk Energi og
  sekretær i Faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM)

Møteleder er Birgitte Jordahl, Seniorrådgiver i Tekna

Faggruppe for Energi, industri og Miljø (FEIM) 
Dette arrangementer er i regi av FEIM i Tekna Oslo avdeling. Formålet til FEIM er å stimulere til debatt og økt kunnskap/forståelse av spørsmål knyttet til energi, industri og miljøproblematikk.
FEIM har streamet en rekke foredrag. Du finner mange opptak fra disse på Teknas energiblogg.

Relaterte bærekraftsmål

Les også