Myrflangre

Bio- og klimabloggen

Myrflangrene i Abbortjernmyr

Tekst av John M. Raaheim 3. des. 2015

Dette er historien om orkidéen Myrflangre, av noen regnet som Norges vakreste blomst, om rikmyra den vokste i, før de to siste myrflangrene ble flyttet til Botanisk museum. Det er også historien om Abbortjernmyr som ikke lenger var myr, men nesten skog, og som så ble myr igjen. Og det er historien om Myrflangren som …

Dette er historien om orkidéen Myrflangre, av noen regnet som Norges vakreste blomst, om rikmyra den vokste i, før de to siste myrflangrene ble flyttet til Botanisk museum. Det er også historien om Abbortjernmyr som ikke lenger var myr, men nesten skog, og som så ble myr igjen. Og det er historien om Myrflangren som kom hjem og en miljødirektør som fikk være med.

Rikmyrer er truet natur i Norge. En rikmyr er kort fortalt en myrflate i lavlandet i og inntil næringsrikt vann. Til orientering finnes det også fattigmyr. Rikmyrer er truet naturtype i Norge. Slike myrområder kan være borte fra norsk natur i løpet av de kommende 50 år. Mange arter som også er truet har sine leveområder i slike områder. De aller meste av norsk rikmyr er drenert og tørrlagt til jord-, skogbruk- og utviklingsformål.

Myrflangre, Norges vakreste blomst. Myrflangre er en orkide. Den er kategorisert som sterkt truet i Norsk rødliste for arter 2010. Den er fredet etter naturvernloven. I Norge finner vi myrflangre først og fremst i Buskerud, men den forekommer også spredt andre steder sør på Østlandet og i Rogaland. Planten er opp til 40 cm høy med blomst i hvitt, rødt og gult som vokser i klaser. Våre myrflangrer vokste i Abbortjernmyr, en kalkholdig rikmyr i Asker. Disse var som truet art under observasjon. Fra 1978 til 2011 ble de stadig vanskeligere å finne. I 2006 registrerte man to blomstrende planter som senere ble gravd opp og flyttet til Botanisk museum.

Restaurering av Abbortjernmyr. Restaureringsarbeidet startet sommeren 2012 og fortsatt vinteren 2013. Først ble granskogen på den tidligere myra hugget og transportert ut sammen med hogstavfallet. Sommeren 2013 startet arbeidet med å tette grøftene. Her ble det brukt plastspunt, slått ned til 60-70 cm under bunnen av grøftene, på tvers av disse, slik at vann og vannspeil ble holdt tilbake og overvann sluppet i overløp. I utvalgte deler av myra ble stubber og røtter fjernet.

Myrflangren kommer hjem. Arbeidet med restaurering av Abbortjernmyr er et prøveprosjekt. Skjøtsel av området er nødvendig for å holde uønsket vegetasjon nede for igjen å sikre arter man ønsker å ta vare på, som myrflangre. Den 22. juni i år kunne direktøren for miljødirektoratet, Ellen Hambro, på sin blogg fortelle om sitt bidrag for å gjenskape natur på Abbortjernmyr. Myrflangrer fra myra ble bragt tilbake etter tre år på botanisk museum båret i blomsterpotter av direktøren selv.

Fremstillingen over, som er ganske summarisk, bygger på en artikkel skrevet av Pål Martin Eid og Øystein Røsok. Artikkelen er trykket i VANN, som er tidsskriftet til Norsk vannforening. Artikkelen ble av redaksjonskomiteen for tidsskriftet fremholdt som spesielt lesverdig i den aktuelle utgaven av VANN.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer