Biotek collage (1)

Bio- og klimabloggen

Muligheter innen bioteknologi

Tekst av Tove Rodahl 21. mars 2014 Streaming

Bioteknologi er et fagområde som omfatter mange nye muligheter for menneskeheten og det skjer mye innen bioteknologisk forskning.

Hans petter kleppennorunn torheim lite

Tekna Biotek ønsker å gi deg smakebiter av hva som skjer og inviterte syv engasjerte bioteknologer til å snakke om hva de holder på med i forbindelse med sitt årsmøte. Foredragsholderne jobber med forskning innen medisin, marin og landbruk og har fått 10 minutter hver på sitt tema.

Foredragene ble videooverført og seks av dem følger her.
(Opptaket av det første foredraget «Hvordan avsløre kreft i en blodprøve» v/Anita Sveen, hadde dessverre lydproblemer.)

P-pille for menn
v/Ken Rosendal,
leder i Spermatech

Mindre «fishy business» med bioteknolgi
V/Hans Petter Kleppen,
seniorforsker i ACD Pharmaceuticals

Bedre behandling av brystkreft
v/Anita Langerød, PhD, Avd. for genetikk, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

Genetisk diversitet og en inversiv fisk
V/Jens Thaulow, Norsk institutt for vannforskning

Forskningsformidling – hvordan fenge publikum
v/Norunn Torheim, PhD, kommunikasjonsrådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring.

Økt fruktbarhet i landbruket
v/Frøydis Deinboll Myromslien, Dr. philos., førsteamanuensis Høgskolen i Hedmark

Les også

Relaterte kurs og arrangementer