Verpehøns

Bio- og klimabloggen

Mat og biotek for bedre klima

Tekst av Tove Rodahl 24. apr. 2017 Streaming

Smart anvendelse av bioteknologi kan ha positive klimaeffekter og bidra til bærekraftig matproduksjon!
Blant annet fordi bedre utnyttelse av dyre- og planteavfall, mer effektiv forproduksjon og bedre tilpassede arter vha genteknologi kan gi langt lavere utslipp av klimagasser.

Som en del av Teknologidagen 2017 3.mai, inviterte Tekna Biotek og Tekna Klima til to spennende foredrag.
Foredragene kunne følges på nettet og opptakene finner du nedenfor.

Program

Bærekraftig matproduksjon. Hvordan kan man få en mer klimavennlig matproduksjon. En oversikt over prosjekter og muligheter,
v/Ivar Pettersen, NiBio

Økt utnyttelse av verpehøns
v/ Veronica Hjellnes, masterstudent NTNU

Også et annet arrangement fra Teknologidagen kunne følges på nett:
Oslo: smart, grønn og bærekraftig.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer