Klima, mann i flom

Bio- og klimabloggen

Klimatilpasning og løsninger

Tekst av Ane Hagtvedt 8. apr. 2014 Streaming

FNs Klimapanels andre deltapport er lansert. Virkningene av klimaendringene er alvorlige, men risikoen kan reduseres, konkluderes det.

8. april holdt Tekna Klima et seminar om klimatilpasning og løsninger.

Vi fikk lære mer om Powerhouse-prosjektet på Kjørbo. Einar Wilhelmsen, avdelingsleder for fornybar energi, bygg og landbruk i Zero, fortalte om Powerhouse-alliansen og fremtiden med energipositive bygninger.

Vi fikk også med oss Lill-Hege Nergård fra Fylkesmannen i Troms som snakket om lokal tilpasning til et klima i endring gjennom planlegging.

I tillegg fikk vi en oppsummering av FNs Klimapanels andre delrapports Summary for Policymakers ved Siri Eriksen. Hun er hovedforfatter av kapittelet om Poverty and livelihoods, og vil også om Urban areas, rural areas og human security. Delrapport 2 omhandler observerte og framtidige virkninger av klimaendringer for natur og samfunn, samt de tekniske, miljømessige, politiske, økonomiske og sosiale sidene ved sårbarhet og tilpasning.

Har du husket å melde deg inn i Tekna Klima? Medlemskap er gratis og forbeholdt Tekna-medlemmer. Send TEKNAKLIMA til 2007 eller meld deg inn her.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer