Transportmidler

Bio- og klimabloggen

Hvordan skal vi reise?

Tekst av Tove Rodahl 20. jan. 2016 Streaming

….i et miljø og klimaperspektiv?

Hvilke klimapåvirkninger har de ulike transportmidlene? Hvilke transportmidler, med hvilke typer drivstoff, er mest gunstig i et livsløpsperspektiv?

Marianne T. Lund og Helge Jensen kom til Faggruppe for Energi, Industri og Miljø, FEIM, onsdag 24.februar og presenterte temaet.

Marianne T. Lund er forsker ved Cicero, Senter for Klimaforskning. Hun har utdanning innen meteorologi og atmosfærekjemi ved Universitetet i Oslo og leverte doktorgradsavhandling om utslipp fra verdens transportsektor høsten 2011. Mariannes doktorgradsavhandling pekte på at det var veitrafikken som ga det største bidraget til global oppvarming innen transportsektoren. Og at dette ville fortsette, dersom tiltak ikke ble satt inn. Hva har skjedd siden?

Helge Jensen er sjef.ing. i Bymiljøetatens Plan- og utredningsdivisjon og arbeider med bærekraftig mobilitet, smart city og handlingsplan for Klima- og energistrategien. Han snakket om hvordan Oslo kommune vil nå sine ambisiøse mål for miljøvennlig transport i praksis.

Tekna har en egen faggruppe innen klima: Tekna Klima som er opptatt av denne problematikken og du finner flere relevante artikler både på denne energi-bloggen og på infrastruktur-bloggen. På den sistnevnte finner du flere innlegg av Helge Jensen.

Engasjer deg!

Les også

Relaterte kurs og arrangementer