Havet

Bio- og klimabloggen

Hvem eier havet?

Tekst av Jostein Refsnes 21. mars 2017 Streaming

Konsesjonssystemet

Diskusjonen om fellesskapets verdier og oppdrettselskapenes eierskap av konsesjonene som gir tillatelse til å dyrke havet er viktig.

Ett alternativ til en ny grunnrente eller ressursskatt er et system hvor selskapene leier både rettigheten (konsesjonen) til å dyrke havet og leier sjøarealet som det produseres i. I dag eies rettigheten i evig tid til å dyrke havet. Eierskapet og retten til å dyrke havet er omsettelig til hvem som helst, også utlendninger. Kystkommunene er taperne i dagens inntektsstrøm fra havbruket til det offentlige.

Triton tenketank har i utredningen «Horisont 2050» introdusert modellene Askeladd (et leiesystem) og Skomaker (dagens konsesjonssystem). Vi har fått mange kommentarer. «Før Norge utvikler en strategi for vekst innen oppdrett, må vi avklare hvem som virkelig eier sjøarealene», uttalte professor Bjørn Hersoug ved Norges Fiskerihøgskole. Både Høyre og Ap var åpne for å drøfte. «Ap vil ikke lukke noen dører», sa fiskeripolitiske talskvinne Ingrid Heggø. Den profilerte PWC advokat Torben Foss kom kanskje med det mest oppsiktsvekkende innlegget: «Ingen eier havet! Den private eiendomsretten strekker seg så langt ut i havet som en hest kan vade (2 meter).» Han viste til bestemmelser som «kanselli memoria» fra 1700 tallet!

Den siste havbruksmeldingen var tom for omtale av eie-leie-grunnrente problematikk. Vi erkjenner at problemstillingen er utfordrende. Men både norsk vannkraft og oljepolitikk burde kunne gi oss innspill i tenkningen om eierskapet i havet og beskatningen av bruken av det. Det er på tide å komme videre. Havlandet Norge fortjener en grundig gjennomgang av spørsmålet «Hvem eier havet?».

TRITON tenketank havbruk, Tekna Havbruk, Intrafish og fiskeribladet bød på en politisk paneldebatt 21.mars, der deltagerne i næringskomiteen var invitert til å diskutere konsesjonssystemet for produksjon av laksefisk. Trengs det en fornyelse?

Som en innledning til paneldiskusjonen holdt Lars Liabø og Jostein Refsnes, begge fra TRITON hver sin innledende presentasjon. Liabø trakk de historiske hovedlinjene og presenterte dagens konsesjonssystem: skomakermodellen, mens Refsnes introduserte forslag til en ny modell: askeladdmodellen

Politisk paneldiskusjon

I tillegg til en av Høyre og Arbeiderpartiet sine representanter i Næringskomiteen, stilte Miljøpartiet De Grønne til paneldiskusjon:
– Ove Trellevik, Høyre
– Ingrid Heggø, AP
– Arild Hermstad, MDG

Deltagerne i panelet hadde på forhånd fått følgende fem spørsmål:

  • Er dagens konsesjonsystem godt nok for fremtidens havbruk?
  • Regjeringens forslag om 80% inntektsandel til kommunene ved salget av miljøkonsesjoner ble mislykket. Bør kommunene sikres en mer forutsigbar inntekt?
  • Hva med utleie av sjøareal?
  • Eierskapet til norske vannfall ble i sin tid endret fra privat til den norske stat. Hjemfallrett ble innført. Ser du paralleller til vannkraftindustriens historie og dagens norske lakseoppdrett?
  • Vil ditt parti støtte en ny NOU om alternativer til dagens konsesjonsordning?

Les mer om TRITON tenketank havbruk

Les også

Relaterte kurs og arrangementer