Grunnvann-barrierer

Bio- og klimabloggen

Grunnvann

Tekst av Tone Juel 21. nov. 2016 Streaming

Vannforeningen inviterte til fagtreff 21.nov om de hygienske barrierene i grunnvannsanleggene våre. Er de gode nok?

Fagtreffet tok opp problemstillinger rundt de hygieniske barrierene til landets grunnvannsanlegg. Mange av anleggene er basert på en tommelfingerregel om at 60 døgn er nok som infiltrasjonstid er godt nok for at vannet er hygienisk sikkert. Den faglige bakgrunnen for denne reglen er noe usikkert og det har vist seg i enkelte tilfeller ikke er bra nok. Utbruddet på Røros i 2007 er et av flere vannbårne utbrudd som skyltes udesinfisert grunnvann. Klimaendringene påvirker også infiltrasjonsforholdene i grunnen. Et av spørsmålene vi ønsket å få svar på i løpet av fagtreffet var derfor om det burde innføres andre krav til desinfeksjon av grunnvannsverkene?
Også med tanke på innspill til ny drikkevannsforskrift? hadde fokus på konsekvensene av klimaendringer. Er dagens system godt nok for grunnvannskilder i løsmasser og i fjell?
Bør krav om desinfeksjon innføres?

Opptak fra fagtreffet:

Tone Juel ønsket velkommen og Vidar Lund introduserte første foredragsholder:
Carl Fredrik Nordheim, fra FHI
Definisjon av hygienisk barriere i en grunnvannsforsyning.
Hva er status for vannkvaliteten fra grunnvannet?

Bernt Olav Hilmo og Rolf Forbord, begge fra Asplan Viak,
Områdebeskyttelse og desinfiksjon av grunnvann i Norge – før og nå

Grunnvannskilden som hygienisk barriere:
Styrker og svakheter i et klima i endring

Stein Wold Østerhus, fra NTNU,
Grunnvann i løsmasser

Sylvi Gaut, fra Sweco,
Grunnvann i fjell

Lena Maxe, SGU (Sveriges geologiska undersökning)
Erfaringer fra drikkevannsforsyning fra grunnvann i Sverige.
Praksis for områdebeskyttelse og desinfiksjon

Tore Forseth fra Mattilsynet
Bør kravene til beskyttelse av grunnvannskilder styrkes i ny drikkevannsforskrift?
Og bør det bli krav om desinfiksjon av alle grunnvannsforsyninger?

Se opptak fra tidligere arrangementer i regi av Norsk vannforening, eller se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr innen Miljø- og biovitenskap.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer