Ruiner

Bio- og klimabloggen

Grunnvann og kulturminner

Tekst av Tove Rodahl 4. mars 2013 Streaming

Vannforeningen holdt fagtreff om temaet Kulturminner og utfordringer med vann 04.mars.

Grunnvann og overflatevann er viktig for stabile grunnforhold, som er spesielt viktig under våre middelalderbyer og andre verdifulle kulturminner. Vannressursene må synliggjøres i arealplanleggingen i de norske middelalderbyene.

Man har høstet erfaringer fra Tønsberg (nytt torg bygget på kirkeruiner) og fra bryggen i Bergen. Videre finnes det utfordringer i Trondheim (midtbyen) og Gamlebyen i Oslo.

Programmet
Møteleder: Kim Paus, NTNU

 • Grunnvann, overvann og kulturminner – «Vannets rolle i bevaring»
  v/Hans de Beer, NGU
 • Regnbed som infiltrasjonsmulighet i by – erfaringer fra Oslo og Trondheim
  v/Bent Braskerud, NVE
 • Inngrep i terreng – beste praksis og hvordan dette kan påvirke bevaringspotensialet
  v/Kevin Tuttle, Norconsult
 • Modellering av infiltrasjonskapasitet i regnbed i kaldt klima
  v/Torstein Dalen, Norconsult
 • Nytt torg i Tønsberg – eksempel på byfornyelse med in situ kulturminnebevaring i fokus
  v/Jens Rytter, Riksantikvaren

Fagtreffet ble videooverført og du finner opptak av arrangementet her, delt i to, før og etter pause:

Les også

Relaterte kurs og arrangementer