Drikkevann

Bio- og klimabloggen

Endringer i drikkevannsforskrift

Tekst av Tove Rodahl 25. apr. 2012 Streaming

Drikkevannsforskriften skal endres og de sentrale aktørene i bransjen er invitert til å gi innspill

Foto av Anne-Sophie Ofrim (CreativeCommons)

Norsk vannforening inviterte til fagtreff med temaet: «Hva bør endres ved kommende revisjon av drikkevannsforskriften?» 23.april 2012.

Drikkevann er politisk prioritert. Mattilsynet forvalter drikkevannsforskriften. De foretar nå en gjennomgang av eksisterende regelverk.

Arbeidet med revisjon av drikkevannsforskriften har startet med en forespørsel til noen sentrale aktører i bransjen hvor man har bedt om innspill og forslag til endringer i eksisterende forskrift.

Prosessen er slik at Mattilsynet etter denne pågående innledende runden vil foreslå endringer for Helse- og omsorgsdepartementet, som igjen vil beslutte hva som skal sendes ut på en ordinær høring.

Mattilsynet deler arbeidet inn i følgende områder:

  • Beredskap
  • Internkontroll
  • Godkjenning
  • Rapportering
  • Kjemikalier og produkter i kontakt med drikkevann
  • Vannbehandling
  • Kildebeskyttelse
  • Kvalitetskrav
  • Annet

Agendaen i fagtreffet var følgende:

1) Hva er bakgrunnen for at drikkevannsforskriften skal revideres?
Status og fremdrift i prosessen v/Line Ruden, Mattilsynet
2) Presentasjoner av innspill til endringer:
v/Truls Krogh, tidligere avdelingsdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt
v/Kjetil Furuberg, Norsk Vann
v/Anna Walde, Bergen kommune
v/Lars j.Hem, SINTEF
v/Svein Redvald Ekre, Mattilsynets regionkontor for Hedmark og Oppland
v/Fredrik Ording, Asplan Viak AS
3) Innledning til diskusjon v/Christen Ræstad, eget firma

Du kan se fagtreffet i videoene nedenfor:

Du kan også lese om og se opptak av et tidligere fagtreff fra oktober 2011 med temaet «rutinemessig analyse av drikkevann».

Les også

Relaterte kurs og arrangementer