Sol celler tak

Bio- og klimabloggen

Effekter av nullutslippsbygg og lokal strømproduksjon i kraftnettet

Tekst av Åse Lekang Sørensen 8. mars 2017 Streaming

Faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM) inviterte til kveldsmøte 22.mars: Effekter av nullutslippsbygg og lokal strømproduksjon i kraftnettet. De hadde bedt Karen Byskov Lindberg, som nylig har disputert sin doktoravhandling, komme og holde foredrag:

karen_byskov_lindbergKaren Byskov Lindberg fra NVE/NTNU har tatt doktorgrad tilknyttet både ZEB-senteret og et annet forskningssenter: CenSES. CenSES (Centre for Sustainable Energy Studies) skal bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget i utviklingen av fremtidens energisamfunn.

Fokuset til Karen Byskov Lindberg har blant annet vært å studere hvordan utbredelsen av nullenergibygg kan påvirke kraftnettet i Norge. Hun forklarer definisjonen av nullenergibygg og nullutslippsbygg, samt snakker om hvordan norske vannmagasiner kan påvirkes dersom det blir en storstilt utbygging av nullenergibygg. I tillegg forklarte hun hvordan nullutslippsbygg kan påvirke kraftprisene og investeringer i ny sentral kraftproduksjon og varmeteknologier i bygg.

Det nasjonale forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB.no) avsluttes nå, etter åtte års arbeid. ZEB har en visjon om å eliminere klimagassutslippene som er forårsaket av bygninger.

Et nullutslippsbygg er et bygg som produserer nok fornybar energi til å kompensere for klimagassutslippene over hele bygningens levetid. En vesentlig andel av disse klimagassutslippene er knyttet til materialbruk og konstruksjon av bygget. I driftsfasen så er det viktig at byggene er energieffektive, og de produserer i tillegg elektrisitet lokalt, fra for eksempel solceller. Byggene er koblet til kraftnettet som såkalte Plusskunder, og kjøper og selger strøm etter behov – ulike perioder gjennom året.

Karen Byskov Lindberg sin presentasjon:
Virkninger av ZEB på kraftsystemet 2017-03-23 (PDF)

Finn flere opptak fra FEIM sine temamøter.
Om du vil se foredrag eller opptak om lavenergihus, så finner du mer på Tekna sin byggeblogg.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer