Drikkevann

Bio- og klimabloggen

Drikkevann

Tekst av Tove Rodahl 17. sep. 2012 Streaming

Vannforeningen inviterer til fagtreff med tema godkjenning av matrialer og kjemikalier som kommer i kontakt med drikkevann.

Innen EU pågikk det tidligere et arbeid for å få til et felles godkjenningssystem for matrialer og kjemikalier som kom i kontakt med drikkevann (EAS – European Acceptance Scheme).
Dette EU-arbeidet strandet.
Enkelte land, Tyskland, Frankrike, England og Nederland, har videreført arbeidet med å fremme et forslag til en felleseuropeisk standard.

Hva gjør vi i Norge?

Fagtreff i vannforeningen: Matrialer og kjemikalier i kontakt med drikkevann

Vannforeningen inviterte til fagtreff 17.09.12, der intensjonen var å belyse hvor dette arbeidet står idag og diskutere hvorvidt det er behov for en egen norsk godkjenningsordning innen dette området og hvordan en slik godkjenningsordning eventuelt bør se ut.

Fagtreffet ble direkteoverført på video, og du kan se videoene fra foredragene nedenfor.
Først en innledning til fagtreffet og en presentasjon av Norsk Vannforening:

1)Drikkevannsforskriften hjemler godkjenning/vurdering av matrialer og kjemikalier i kontakt med drikkevann. Hva gjelder i dag og hvilke endringer vurderes ved den pågående revisjonen av forskriften?
v/Line Ruden, Mattilsynet

2)Helsemessig vurdering/godkjenning av matrialer og kjemikalier i kontakt med drikkevann i Norge i dag.
v/Inger-Lise Steffensen, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt

3)Status på arbeidet med produkt- og teststandarder innen CEN-arbeidet. Hva er den formelle statusen på CEN-arbeidet per i dag, og hva med EAS- og 4MS-arbeidet
v/Christian Engelsen, SINTEF Byggforsk

4)Hva gjøres mhp kranarmaturer m.v. i Norge?
v/Monica Malmedal, SINTEF Byggforsk

5)Hva med Biociddirektivet? Griper dette regelverket inn på dette feltet?
Aktuelt case: kobber
v/Eli Vike, Klif


6)Produkter som er miljøvennlige og som ikke representerer noen helsefare kan likevel gi uønsket påvirkning av drikkevannskvaliteten. Tas det hensyn til disse problemstillingene ved testing av rørmatrialer og belegg?
Case: mikrobiologisk vekst på nettet
v/Lars Hem, VAV

Les også

Relaterte kurs og arrangementer