Skog

Bio- og klimabloggen

Den nye bioøkonomien

Tekst av Tone Juel 24. nov. 2013 Streaming

Tekna Biotek inviterte til seminar om den nye bioøkonomien den 21. november på Litteraturhuset. Formålet med seminaret var å samle Tekna-teknologer tverrfaglig for å diskutere bioøkonomi, fremtidens innovative industri.

Bioøkonomi kan beskrives som et økonomisk system som tar hensyn til økologisk bæreevne, bedre og smartere produkter, mindre avfall og forurensing, og er viktig satsningsområde i den norske bioteknologistrategien. Bioøkonomien vil være en av de betydeligste vekstindustriene fremover, og vil også bety mye for energi, miljøet og matforsyningen, og skal skape nye arbeidsplasser.

Programmet for seminaret var som følgende:

  • Tekna Biotek ønsket velkommen v/møteleder Lise Rødsten
  • Innledning v/Ernst Kloosterman, Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi
  • Enzymteknologi for bedre utnyttelse av biomasse v/Vincent Eijsink, UMB
  • Bioraffinering på Borregaard v/Dr. Martin Lersch, gruppeleder Borregaard

Se video fra seminaret:

NorZymeD er et prosjekt som kan være viktig for bio-økonomien i Norge. Dette er ett av fem prosjekter som ble tildelt midler fra Norges Forskningsråd (NFR) gjennom BIOTEK2021-programmet i fjor. I dette forskningsprosjekt samles forskningsinstitusjoner og industriell næring for å utvikle konkurransedyktig enzymteknologi for å utnytte norsk biomasse. Prosjektets mål er å utvikle enzymer og prosesser til bruk ved foredling av biomasser der Norge har konkurransefortrinn. Eksempler på denne type biomasse er cellulose fra papir- og trelastindustrien og biprodukter fra fiske- og oppdrettsnæringen. Denne typen oppbygging av bioteknologisk industriell næring er et uttalt satsningsområde i den norske bioteknologistrategien.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer