Havbølge 3500

Bio- og klimabloggen

Den blå velferdsrevolusjonen

Tekst av Kristian Ivsett Johnsen 23. apr. 2015 Streaming

SjømatNorge (tidligere FHL) og Tekna arrangerer fire arrangementer som tar opp utfordringer og muligheter i havbruksbransjen.

Seminarserien innledet med den blå matrevolusjonen på Litteraturhuset i Oslo 27. januar. Her diskuterte politikere og ledende aktører innen næringsliv, forskning og miljøorganisasjoner hvordan man kan oppnå en mangedoblet sjømatnæring.

Andre seminar i serien var temaet: Har vi nok plass?. Arrangementet ble holdt på Kulturhuset i Tromsø 28.april.
Denne gangen ble det diskutert om vi har plass nok?

Havbunnen gav oss energi, kan havrommet bære velferden?

Nordmenn har alltid spist sjømat. Nå tas stadig mer av fjord og kyst i bruk for å produsere mer mat og skape verdier. Sjømatproduksjonen kan bli en viktig bærebjelke for den norske velferden hvis næringsaktørene får tilgang på godt egnede arealer. Dette seminaret retter søkelyset på hvordan næringen bidrar til velferd og verdiskapning i dag og i fremtiden. Hva så med arealet? Har vi nok plass til å produsere maten? Det er ulike interesser som konkurrerer om tilgang til ressursene.

Du finner video fra hele seminaret, før og etter pause, nedenfor. Seminaret avluttet med en paneldebatt.

Aktuelt:
Hva skulle vi gjort uten havet – Aftenposten 21.04.15
Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett – Stortingsmelding 16
tvitter: #blåmat

Les også

Relaterte kurs og arrangementer