Den blå matrevolusjonen

Bio- og klimabloggen

Den blå matrevolusjonen

Tekst av Kristian Ivsett Johnsen 16. jan. 2015 Streaming

Fremtidens matproduksjon og verdiskapning kommer fra havet. Sjømatnæringen kan femdobles innen 2050. Hvordan kan dette potensialet realiseres?

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Tekna samarbeider om å ta opp utfordringer og muligheter i havbruksbransjen og har satt igang en seminarserie på fire arrangementer med forskjellige temaer i henholdsvis Oslo, Bergen Trondheim og Tromsø.
Først ut i serien «Den blå matrevolusjonen», var et kveldseminar 27. januar på Litteraturhuset, som startet opp tematikken på en litt generell basis. Politikere og ledende aktører innen næringsliv, forskning og miljøorganisasjoner presenterte og diskuterte tematikken.
Arrangementet ble direkteoverført og du finner opptakene nedenfor:

Programmet inneholdt en rekke presentasjoner og avsluttet med en debatt.

Åpning og innledning v/Ivar Horneland Kristensen og Andreas Wahl:

Karl Almås, Sintef
Fremtidens verdiskapning kommer fra havet
Det skjedde et brudd i sendingen, slik at dette klippet dessverre er delt i to deler:

Hva vil dette si for Norge og distriktene – v/Roy Robertsen, Nofima

Lakseproduksjon som proteinkilde – v/prof. Atle Guttormsen ved NMBU

Hva har dette å si for helsekøene? – v/Ingvild Eide Graff, NIFES

Opptaket av foredragene og debatten etter pause ligger i sin helhet nedenfor:
Offshore farming og andre teknologiske løsninger – v/Alf Jostein Skjærvik, SalMar
Bærekraftig mat fra havet – v/fagleder Solveig van Nes, Bellona
Hva skal til for å lykkes? Innledning til debatt – v/Geir Ove Ystmark, FHL
Debatt med inviterte politikere og diskusjon med salen
Avslutning v/Ivar Horneland Kristensen, Tekna

De øvrige arrangementene i seminarserien vil ta for seg ernæring (Bergen), teknologi (Trondheim) og forskning (Tromsø).

Les også

Relaterte kurs og arrangementer