Bio- og klimabloggen

Debatten om klimaendring

Tekst av Bjørn Borgaas 11. okt. 2012

Debatten om klimaendring. Klimaduellen mellom klimarealistene ved Ellestad og klimaforskere ved Prestrud..

Desert by Moyan Brenn

Debatten om klimaendringene er delvis brutt sammen. Det er beklagelig, og vanskeliggjør politiske beslutninger.
Jeg går i denne artikkelen igjennom en debatt, ikke for å være enig eller uenig med debattantene, men for å veie argumentene mot hverandre.

Jeg starter med å sitere min egen artikkel fra april i år: «Åpenbart er det ikke mulig å diskutere energispørsmål i stor skala uten at klimaeffekter trekkes inn.»

Om elsertifikatene skrev jeg «Problemet … er at vi ikke er i stand til å oppnå enighet, verken lokalt eller globalt, om at vi er på vei mot en menneskeskapt katastrofal temperaturøkning. Dermed er det intet grunnlag for politiske, dramatiske tiltak.»

Derfor fortsetter denne energibloggen med klimatematikken, nå med fokus på meningsdannelsen i befolkningen. Sterke aktører er Ole Henrik Ellestad (Klimarealistene) og Pål Prestrud (CICERO). De barket sammen i Samtiden i sommer.

Ellestads lange artikket «Naturlige variasjoner – ikke FNs klimapanel IPCC – styrer klima» inkluderer 22 referanser og konkluderer med at klimaforskningen for tiden er en lekeplass.
Prestrud forsøker å møte Ellestads mange påstander på en systematisk måte. Han konkluderer med at Ellestad har svekket «troverdighet og gjennomslagskraft».

Jeg leste begge for å forsøke å forstå hvem av dem som virker mest troverdig.

Jeg hang meg umiddelbart opp i Ellestads påstand «Utflating av global temperatur siste 10-15 år er entydig» fordi den så til de grader kolliderer med World Meteorological Organization. WMO rapporterer om bl.a. 2010 som det varmeste året basert på observasjoner tilbake til 1880, og dekaden 2001-2010 den varmest innen de samme målinger. WMO er, som vi vet, en del av FN-systemet og har 189 land som bidragsytere.

Ellestad baserer sin konklusjon om utflating på en artikkel i Forskning.no som jeg ikke er i stand til å vurdere. Prestrud beskriver denne artikkelen som «en amatørmessig artikkel på en nettside for populærvitenskap». Forskning.no er, ifølge seg selv, en nettside for «nyheter, bakgrunnsstoff, faktainformasjon og multimediapresentasjoner om de fleste temaer som berøres av forskning.» Nettstedet drives etter Redaktørplakaten. Trolig har Prestrud et poeng, dette er en nettside for populærvitenskap. Det er ikke et sted for publisering i vitenskapelig forstand?

Ellestad skriver «Temperaturstigningen fra 1980 til nå er ca 30 % lavere med satellittmålinger og … værballonger enn ved IPCCs … bakkemålinger». Denne er fiffig, fordi om man leser fort kan man tro Ellestad beskriver et målt temperaturfall. Som i dette med utflating, ovenfor. Men Ellestad beskriver faktisk her en målt temperaturøkning. Hva mener han om den og dens forhold til den entydige utflating?

Ellestad argumenterer for at IPCC «blander politikk og mangelfull vitenskap».

Da observerer jeg at han to ganger refererer til en rapport finansiert av The Heartland Institute. Dette instituttet skriver om seg selv «The mission of The Heartland Institute is to discover, develop, and promote free-market solutions to social and economic problems. Such solutions include … market-based approaches to environmental protection, privatization of public services, and deregulation in areas where property rights and markets do a better job than government bureaucracies.»

Enkelt sagt, instituttet står til høyre på den politiske aksen, og sier det har en politisk agenda.

Det er kanskje litt spesielt av Ellestad å anklage IPCC for å blande inn politikk i klimaforskningen når han selv legger vekt på rapporter utarbeidet av politiske aktører?

Og, fordi jeg selv, for noen år siden, leste en opplysende artikkel om skyer og deres kompliserte reflektive egenskaper (albedo), avhengig av strålingsfrekvens og dråpestørrelse, stusset jeg da Ellestad enkelt skriver at «mer skyer … vil øke refleksjon av solinnstråling og derved redusere global varmetilførsel.»
Til og med på NRKs værmeldinger kan man av og til høre om kalde netter grunnet skyfri himmel og dermed økt utstråling. I all verden, Ellestad, dette er da en grov forenkling? Som for øvrig også Prestrud påpeker.

Jeg gikk inn i denne duellen mellom Ellestad og Prestrud med et åpent sinn. Prestrud virker etter mitt syn mest troverdig.

Vi har ytringsfrihet, men har man et moralsk ansvar for det man ytrer? Global oppvarming er et alvorlig spørsmål, ikke noe man nødvendigvis leker seg med, sånn i all offentlighet.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer