Kan CRISPR gi oss en mer bærekraftig havbruksnæring?

Tekna har i prosjekt Havåker ønsket å se nærmere på mulighetene og utfordringene som ligger i å ta i bruk genredigeringsteknologien CRISPR i havbruksn...