Bio- og klimabloggen

Bioteknologirådet og Tekna på linje

12. des. 2018

For kort tid siden la Bioteknologirådet fram sitt forslag til endringer i genteknologiloven.

Et flertall av rådets medlemmer tar til orde for en oppmykning av regelverket for  genmodifiserte organismer, som kalles GMOer.  I Teknas høringsuttalelse fra mai i år viser foreningen til at man er positiv til flere av de foreslåtte oppmykningene av dagens regler. Dermed er det stort samsvar mellom synet til flertallet i Bioteknologirådet og Tekna.

 Blir rådet fulgt, øker det sjansen for at vi kan få poteter som er resistente mot tørråte, hvete uten gluten og planteoljer med mindre mettet fett i norske butikker.

Nivådeling

Flertallet i Bioteknologirådet vil at genredigering skal omfattes av GMO-regelverket, men at det må moderniseres gjennom nivådeling. Tekna har i sin høringsuttalelse støttet forslaget fra flertallet i Bioteknologirådet om en slik formalisert inndeling.

På det laveste nivået finner vi organismer som har endringer som kan oppstå naturlig eller oppnås med vanlige metoder, som avl. Eksempel på dette kan være oppdrettslaks som er sterile, slik at de ikke kan formere seg med villaks.

Det neste nivåeter organismer som har fått tilført gener fra en annen organisme i samme art. Dette kan for eksempel være potet som har fått innsatt gener fra villpotet, som gjør den resistent mot tørråte. Slike organismer vil pålegges forenklede krav til konsekvensutredning.

På det høyeste nivået finner vi organismer som har fått tilført gener fra en annen art eller syntetiske gener. Disse skal fremdeles vurderes etter dagens regelverk. Bananer som har fått innsatt paprikagener for å gjøre dem resistent mot virussykdommer, faller innenfor denne kategorien.

-Uforutsigbar og streng

I Teknas høringsuttalelse fra mai i år viser foreningen til at man er positiv til flere av de foreslåtte oppmykningene av dagens regler.

-Tekna mener praktiseringen av genteknologiloven har vært uforutsigbar og streng. Vi har merket oss at Bioteknologirådet tidligere i år fikk overrakt en rapport om samfunnsnytte, som skal brukes som redskap i saksbehandlingen av søknader om utsetting av genmodifiserte organismer. I 2013 utarbeidet Bioteknologirådet to rapporter om bærekraft til samme bruk. Tekna forventer derfor at personlige forestillinger og prinsipper i mindre grad vil styre kravene til konsekvensutredningene for helse og miljø, bærekraft, samfunnsnytte og etikk. En uforutsigbar godkjenningspraksis kan føre til at Norge går glipp av muligheter for utvikling av nytt næringsliv og nye gode løsninger for samfunnet. Ny genteknologi endrer nå spillereglene og senker kostnadene for både utvikling og risikovurderinger. Tekna ser fram til en lovendringsprosess som tar utgangspunkt i disse endringene og baserer seg på vitenskapelig kunnskap og erfaring om risiko for naturen, heter det i høringsuttalselsen.

Bioteknologirådet: Forslag til oppmyking av regelverket for utsetting av genmodifiserte organismer

Bioteknologirådet har ferdigstilt sin uttalelse om genteknologiloven

Genteknologi: Også Tekna er for oppmyking

Teknas innspill til Bioteknologirådets uttalelse:
https://www.tekna.no/globalassets/filer/politikkdokumenter/horingsdokumenter/2018/20180507-horingsinnspill-til-bioteknologiradet-om-genteknologiloven.pdf

 

 

Relaterte kurs og arrangementer