Bioteknologi illustrasjon

Bio- og klimabloggen

Bioteknologi – for fremtiden

Tekst av Tove Rodahl 4. juni 2013 Streaming

Den 03. juni inviterte Tekna Biotek og Polyteknisk forening til en politisk debatt om bioteknolog som fremtidens kunnskapsnæring: Kan bioteknologi bli den «nye oljen»?

Det offentlige har hatt et stort fokus på bioteknologi. Det har blitt bevilget betydelige summer til forskningsmidler og det har vært store forventninger til økt verdiskapning innen dette området.
Men, det har manglet tiltak som har fått investorer og næringsliv på banen. Hva skal til for at bioteknologi skal bli en næring på linje med havbruk eller olje og gass?

Panelet, som diskuterte dette, besto av følgende personer:

  • Gunnar A. Gundersen, Stortingsrepresentant for Høyre og medlem i Finanskomiteen
  • Tord Lien, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Karin Yrvin, Stortingsrepresentant og forskningspolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet
  • Stig Jørgensen, CEO MVA (Medicon Valley Alliance – det binasjonale life science-clusteret i Øresundregionen)
  • Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo
  • Henrik Lund, Oslo Cancer Cluster
  • Leo A. Grünfeld, Partner og forskningsleder, Menon Business Economics

Marianne Harg, president i Tekna ønsket velkommen og møteleder var Aslak Bonde.

«Culture eats strategy for breakfast»
Det ble en interessant debatt der flere av debattantene pekte på manglende kultur for innovasjon i forskningsmiljøene i Norge. Vi kan lage så mye strategier vi bare vil uten å lykkes, dersom kulturen for innovasjon og gründervirksomhet er fraværende.
Det ble også hevdet at innovasjon og gründerånd ikke var forenelig med lang akademisk utdannelse og at talentene måtte plukkes før de ble professorer.

Se debatten og diskuter i kommentarfeltet. Hva mener du?

Les også

Relaterte kurs og arrangementer