Avfall_soppel

Bio- og klimabloggen

Avfall som ressurs

Tekst av Tone Juel 15. sep. 2016 Streaming

Ved å bruke kjemiske eller biologisk prosessering kan man få mye verdifulle produkter ut av matavfall. Det er fortsatt behov for mye kunnskap, forskning og utvikling for å skape høyverdiprodukter fra avfallet, men mulighetene er der. I Norge har vi ikke kommet så langt, men det begynner å skje ting. Det finnes i dag flere biogassanlegg der mikroorganismer omdanner matavfallet vårt til biogass som kan brukes til drivstoff.

Tekna Biotek arrangerte et seminar onsdag 28. september, hvor vi fikk høre om hvordan Norge bruker avfall til verdiskapning i dag og hva som er fremtidsutsiktene. Vi fikk også møte en forsker fra en forskningsgruppe på Ås som ser på omdanning av bioavfall til oljer ved bruk av muggsopp.

Opptak fra arrangementet

Tone Juel, Tekna, ønsket velkommen og fortalte om Tekna Biotek.

Henrik Lystead, Avfall Norge, snakket om bioprosessering av avfall i Norge og Europa og om fremtidsutsiktene.

Kristin Forfang, NMBU, fortalte om forskningen sin innen høyverdiprodukter fra bioavfall.

Bjørn Erik Rui, Den Magiske Fabrikken, snakket om sirkulær økonomi i praksis.

Kristin Austrheim, Tekna, fortalte til slutt om den kommende konferansen: Den sirkulære industrien.

Finn flere saker fra Tekna Biotek eller se hvilke andre nettverk og aktiviteter Tekna kan tilby innen Miljø- og biovitenskap.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer