Polyteknisk forening

Som Tekna-medlem kan du få medlemskap i Polyteknisk Forening (PF) til sterkt redusert pris (omtrent 1/4 av normal kontingent, som er kr 1450 per dags dato). Du som allerede er medlem av PF kan også melde deg inn ordningen.

Polyteknisk Forening er en av landets fremste talerstoler.  De tilbyr samfunnspolitiske møter og faglige nettverk som er med til å utvikle samfunnet og den verden vi lever i. Der møtes mennesker med forskjellige bakgrunn for å diskutere og finne løsninger på viktige samfunnsmessige problemstillinger.

Send mail til medlem@tekna.no hvis du ønsker å melde deg inn i PF. Husk navn og fødselsdato.

Se Polyteknisk forenings arrangementer og møter

Bli med på Debattskolen

Tekna har fått reservert 10 plasser på Polyteknisk forenings debattskole høsten 2015. Søknadsfrist 30. september.

Les mer!

Sist oppdatert: 16. juni 2016