Ledertilbud

Ledelsesbloggen

Veiviser til Teknas ledertilbud

Tekst av John M. Raaheim 21. juni 2013

Teknas tilbud til medlemmer som er ledere og ”vilbliledere” er formet gjennom år, mange år, av mange grupper av medlemmer. Tilbudet er bredt, spredt og ofte ”skjult” blant andre medlemsaktiviteter. Bare kjent for de spesielt interesserte. Her følger en liten veiviser i mangfoldet av kurs, seminarer, råd, veiledning og nettverk.

Noen av oss har nylig sett på Teknas samlede tilbud til ledere. Hva har Tekna og tilby og hvordan tilbys det? Noe er lett å finne. Andre deler av tilbudet krever historie- og lokalkunnskap.

Allsidig kurstilbud om ledelse. ”Ledelse handler om å skape resultater gjennom andre”. Slik åpner ingressen til ”Mellomlederen”, to-dagers kurset som Teknas kursvirksomhet arrangerer 23. til 24. september i år. Dette er et av mange kortere lederkurs du vil finne på Teknas kursoversikt. Er ambisjonene høyere er lederutviklingsprogrammet GILA kanskje noe for deg. Det er et kursopplegg for de som vil litt mer, men som ikke har tid til å bruke å gå vegen om BI og andre tilbydere av mer omfattende lederkurs.

Alle disse kursene er kommersielle og også medlemmer må betale for å delta. Kommersiell er også Teknas prosjektskole som tilbyr kurs i prosjektledelse. Er du skikkelig ambisiøs som prosjektleder sikter du kanskje mot autorisasjon som prosjektleder. Tekna kan også bidra her. I samarbeid med Norsk forening for prosjektledelse, NFP, og IPMA, tilbyr man prosjektledersertifisering. Etter hvert er det ganske mange medlemmer som er på veg oppover i den firetrinns sertifiserings-pyramiden.

Men det finnes også tilbud som du som medlem kan delta i uten annen kostnad enn tiden du bruker. Eksempel på dette er Oslo-avdelingens tilbud gjennom ”Akademiet og Medlemsskolen”. Medlemsskolen har også tilbud i andre deler av landet gjennom Teknas avdelinger som annonserer kursene på egne nettsider.

Er du tillitsvalgt får du mer. Å engasjere seg som tillitsvalgt i Tekna er god lederutvikling. Virksomheten i lokale avdelinger, faglige grupper, studentgrupper og ikke minst gruppene i lønns- og interessearbeidet må organiseres og ledes. Arbeidet og aktiviteten gir deg nettverk. Nettverk er nyttig for alle ledere. Kontakten du som tillitsvalgt får med ledelsen i bedriften du arbeider i kan i seg selv være karrierefremmende.

De tillitsvalgte i Tekna har egne kurstilbud avhengig av hva og hvem de representerer. Best utviklet er tilbudet for tillitsvalgte i lønns- og interessearbeidet. Kurskatalog over dette tilbudet inneholder kurstemaer som ”Forhandlingsteknikk”, ”Kommunikasjon og påvirkning”, ”Konflikthåndtering og hersketeknikker”, ”Ledelse av kunnskapsmedarbeidere”. Alle temaer er relevante for ledere og dette er bare ”felleskursene”. Her betaler du ikke kursavgift og du får til og med dekket reise og opphold.

Juridiske råd og mentorstøtte. Tekna har eget advokatkontor og etter hvert mange jurister med spesialkunnskaper innenfor områder med utfordringer som ledere kan møte i sin hverdag. Som Tekna-medlem kan du få gratis råd og veiledning fra Teknas jurister. Men Tekna er ikke en arbeidsgiverforening og dette setter noen grenser for råd Tekna kan gi.

Driver du egen virksomhet eller er gründer kan medlemskap i Tekna Egen bedrift være nyttig for deg. Dette er en egen faggruppe for medlemmer som driver egen virksomhet, som vurderer å starte for seg selv eller som bare er nysgjerrig på hva dette innebærer. Medlemskap er gratis for Tekna medlemmer og det følger ingen forpliktelser med medlemskapet. Gjennom denne gruppen kan du få tilgang til en mentorordning der du kan få råd om bedriftsetablering og drift fra medlemmer som erfaring fra egen virksomhet gjennom enkeltpersonforetak, AS eller andre forretningsmodeller.

Tekna driver også nettstedet Tekna VitAlt. Her kan du selv søke etter svar på utfordringer du møter som leder.

Mange interessante nettverk. Tekna Egen bedrift og Norsk forening for prosjektledelse er allerede nevnt som et nettverk som kan være interessant også for ledere. Det finnes flere som du kan finne gjennom søk på Teknas fagmiljøer.

Men erfaring viser også at mange ledere samler seg om de mer uformelle nettverkene som møtes under større faglige konferanser i Tekna-regi. Ledere er overrepresentert på bransjekonferanser som ”Samferdsel” og ”Teleforum”. Det finnes flere slike arrangementer. De fleste arrangeres årlig og kurskatalogen gir deg oversikt.

Det finnes mer for den som leter. Et sted å begynne kan være en av Teknas flere nettsidersider som henvender seg direkte til ledere slik siden ”Leder” gjør. Lederbloggen som nå besøker kan være et annet sted å starte søket.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer