Transaksjonsanalyse

Ledelsesbloggen

Transaksjonsanalyse og Du er ok. Jeg er ok.

Tekst av John M. Raaheim 7. okt. 2016

I 1964 utga den amerikanske psykologen Eric Berne boken Games people play presentert som The Basic Handbook of Transactional Analysis. Dette ble den første av en lang rekke bokutgivelser med transaksjonsanalyse som tema. Metoden ble også etter hvert mye brukt innslag i lederopplæring. Og den lever fortsatt i dag.

Søk på Transactional Analysis gir over 2,4 mill. treff på Google. Her følger en kort, sterkt forenklet, ikke autorisert fremstilling.

Tre egotilstander: Barn, Voksen, Foreldre.

I de tidligste versjonene av transakasjonsanalysen var menneskets personlighet satt sammen av tre såkalte ego-tilstander, Barn (B), Forelder (F) og Voksen (V). Disse var i beskrivelsen koplet til stadier i personlighetsutviklingen. De første inntrykkene dominerte B-delen av personligheten, de tidlige opplevelsene av samvær, påvirkning og samvirke med mor og far bidro til utvikling av F-delen, mens V-delen utviklet seg fra det tidspunkt barnet selv begynte å resonere og ta egne valg ut fra erfaring og, etter hvert, tilført kunnskap. Fremstillingen blir i noen sammenhenger sammenlignet med Freuds inndeling av personligheten i Id, Superego og Ego. Slik gis tilnærmingsmåten ekstra faglig forankring.

Barn og følelser…

Sagt på en annen måte gir Barn-delen av personligheten rom for følelsene, Foreldre-delen har ansvar for verdier og holdninger, mens Voksen-delen er sete for kunnskap og logisk evne. Og disse tre delene av deg lever du med hele livet. De skaper og er så og si personligheten din. Hos noen er de i balanse. Hos andre er en av dem mer styrende enn de andre. Da kan noen som kjenner familien din kanskje si: «Du er sååå lik faren din». Det er ikke alltid godt ment.

Selvinnsikt formidlet på minutter

Det geniale med tilnærmingen er at en god forteller i løpet av minutter kan forklare hva og hvorfor det du tumler rundt med inne i hodet ditt er som det er. Og ikke minst forklare deg hvordan personligheten din viser seg frem som dominert av B, F og V når du samhandler med andre, som «en unge» (B), som «mora di» (F) eller som det resonerende og rasjonelle mennesket du selv kanskje mener du er (V). Det kan det både bli selskaps moro av, og krangel. Det finnes også verktøy for å analysere deg slik at du selv kan tegne personligheten din i et diagram med store og små B’er,  F’er og V’er.

Fire livsposisjoner mellom deg og meg

Transaksjonsanalysen tilbyr også et skjema for overordnet forståelse av kommunikasjon mellom mennesker. Her finnes det fire muligheter. Du kan føle deg ok og møte andre med opplevelsen av at de også er ok. Annerledes blir du om du føler deg ok, men opplever den eller de du samhandler med som ikke ok. Du kan ha en dårlig dag og føle deg ikke ok, og samtidig ikke føle deg bedre ved at de du føler at du er sammen med alle er ok. Virkelig trist blir det kanskje dersom du føler deg ikke ok. Og samtidig opplever at de du møter også er der, ikke ok.

Tre typer transaksjoner

Når forståelsen av personlighetsutviklingens uttrykksformer og livsposisjonene er etablert slik at alle tilstedeværende har omtrent samme forståelse av hvordan man er skrudd sammen, er neste trinn å se på samspill og kommunikasjon mellom mennesker i det daglige, se på det man kaller transaksjonene, og å klassifisere disse.Transaksjonene er av tre typer. De kan være komplementære, det vil si at du når du henvender deg til et menneske får svar fra den egotilstanden du henvender deg til. Er du «på lekern» og møter en som forstår det og «vil leke med deg», selv om dere begge er voksne, så er transaksjonen parallell mellom to barne-ego tilstander. Det er bra og friksjonsfritt. Det er det også om du med din B gjør et utspill mot F hos en annen person, for å få trøst når du har det vanskelig, og møtes av den medfølelsen du forventer. Dere forstår hverandre, tar rollene så å si, og kommuniserer godt.

Kryssede og skjulte transaksjoner

Det er ikke like greit når transaksjonene er kryssede. De er de når du for eksempel bruker «barnet i deg» (B) spøkefullt og møter en som avviser deg fordi vedkommende velger å møte deg med en uforstående «foreldre» (F). Du opplever at F ikke forstår en spøk. F på sin side kan ikke forstå at det går an å spøke med slikt, synes at du er udannet eller at du er «helt på jordet», og sier det. Det går ikke bra. Transaksjonene kan også være skjulte. Den sosiale muntlige kommunikasjonen er kamuflasje for det som egentlig foregår. Flørt og sjekking kan gi eksempler på slikt.

Hverdagsspillene

Med forståelse av egotilstander, livsposisjoner og transaksjoner på plass har vi det vi trenger for å ta for oss hverdagslig samspill mellom mennesker. Berne skrev om prosedyrer, ritualer og spill, derav tittelen på boken Games people play. Han satte navn på en rekke grupper av spill og spill som han mente mange mennesker er fanget i og spiller om og om igjen i sin hverdag og som mer eller mindre preger livene våre. Eksempler er livsspillet Alkoholikeren, selskapsspillet Er det ikke forferdelig, Ekteskaps-/samboerspillet Om det ikke var for deg, og fra underverdenen og kriminelle miljøer Purk og røver. Berne beskriver i alt 36 slike spill i boken sin og mener at vi med kunnskap om disse og transaksjonsanalyse som verktøy kan bryte ute av spill som er negative og finne mer fornuftige dialoger og samværsformer å bruke tiden på. Det er over femti år siden boken ble utgitt, men mange av spillene «spilles» fortsatt.

For selvutvikling: JOHARIS-vindu

Når vi nå har fått forståelsen av egotilstander, livsposisjoner, transaksjonstyper og hverdagsspill har vi ikke bare fått et verktøy for mer hensiktsmessig daglig kommunikasjon vi kan også ta i bruk verktøy for personlig utvikling. Verktøyet her heter JOHARIS-vindu oppkalt etter opphavsmennene Joseph og Harry. Dette er en enkel firefeltstabell der den ene aksen gjelder deg og det ved din personlighet som er kjent for deg og det som ikke kjent for deg. Den andre aksen gjelder andres opplevelse av deg slik de kjenner deg og sider ved deg de ikke vet noe om. Bruken av denne modellen for å etablere bedre selvforståelse er enkel. Ved være åpen om hvem du mener du er, vil du invitere andre til å fortelle om sine opplevelser av deg. Slik vil du gjennom åpen samtale med andre kunne bli bedre kjent med deg selv om du hører godt etter.

Transaksjonsanalyse er mye mer

Bern døde i 1970. Mange forfattere har gjennom årene gitt bidrag til utvikling av transaksjonsanalyse til bruk i egenutvikling, barneoppdragelse, lederutvikling m.v. Det er etter hvert vokst frem en hel «industri» rundt metoden som det ikke er vanskelig å finne på nettet for de som ikke alt er innvidde.

Flere klassikere 

Transaksjonsanalyse er en levende klassiker og en genialt enkel metode for å etablere en tilsynelatende innsiktsfull forståelse av hva som skjer i dialog og samspill mellom mennesker. Innsikten er på plass etter noen minutters innføring. Metoden var flittig brukt i lederopplæringskurs på 80- og 90-tallet og brukes helt sikkert enda i Norge.

Vi har tidligere publisert «klassikere» av ymse slag på denne bloggen. Blant disse er en kort presentasjon av Maslows behovshierarki som også var populær og fortsatt lever. Andre er Sverre Lysgaards arbeiderkollektiv og Johan P. Olsens m.fl. søppelbøttebeslutningsteori. Et blogginnlegg om hvorfor det er så mye snakk om å kutte byråkrati inneholder flere referanser til byråkratiklassikere.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer