Tillitsvalgtetikk

Ledelsesbloggen

Tillitsvalgte i mange roller, etiske utfordringer og Norges beste lederutviklingsprogram.

Tekst av John M. Raaheim 9. nov. 2017

Verv som tillitsvalgt gir deg nye roller. I tillegg til å være ansatt skal du representere medlemmene som har valgt deg i flere situasjoner. Du er fortsatt ansatt med arbeidskamerater men også tillitsvalgt i kontakt med ledelsen ved informasjonsutveksling, drøfting og forhandling. Du blir kanskje valgt til bedriftsforsamlingen og inn i styret for virksomheten. Arbeidsmiljøloven …

Verv som tillitsvalgt gir deg nye roller. I tillegg til å være ansatt skal du representere medlemmene som har valgt deg i flere situasjoner. Du er fortsatt ansatt med arbeidskamerater men også tillitsvalgt i kontakt med ledelsen ved informasjonsutveksling, drøfting og forhandling. Du blir kanskje valgt til bedriftsforsamlingen og inn i styret for virksomheten. Arbeidsmiljøloven gir deg status som adressat for forsvarlig varsling sammen med verneombudet som også er en aktuell rolle for en dedikert tillitsvalgt. Noen ganger kan rollene gjøre at du stilles overfor etiske dilemmaer. Har du mestret alle disse rollene får du snart tilbud om ny jobb.

As a «tillitsvalgt» in a Norwegian company you must “play” new roles. You are in relation to the management through agreed routines for information, dialog and negotiations. You might be elected to the special Norwegian institution in the company «bedriftsforsamling», and even be elected to be a member of the board. As «tillitsvalgt» you might have to handle wistleblowers and could even be elected among all your colleges to be «verneombud» in the business. If you manage all this well you probably will be headhunted for a role in upper management of the company or elsewhere.

Når en god arbeidskamerat ber om hjelp. Du kan som tillitsvalgt oppleve at en nær kollega, som ikke er organisert, spør deg om f.eks. å bli med i et drøftingsmøte. Du, som tillitsvalgt, har erfaring med slikt. For kollegaen din er det alvor. Han frykter kanskje at oppsigelse er neste skritt. Han trenger en erfaren bisitter. Hva gjør du? Noen vil si at avgjørelsen er enkel. Men er den det uansett?

Når en vanskelige saker må drøftes med ledelsen. Du kan komme i situasjoner der du på vegne av et medlem må ta opp saker med ledelsen der en av lederne selv og dennes lederstil bør være sentralt tema. Det er kanskje her problemet først og fremst ligger. Hvordan kan man takle dette slik at relasjonene fortsatt er gode og unngå at det slår tilbake på en selv slik at arbeidet som tillitsvalgt blir vanskeligere i fremtiden?

Når du vet noe, men ikke har lov å si det. Er du styremedlem kan du komme til å få kunnskap om forhold som du ser ville styrke foreningens forhandlingsposisjon lokalt om de tillitsvalgte der var informert. Styret har pålagt styremedlemmene taushetsplikt. Men er det en mulighet å vise til offentlig tilgjengelig informasjon som du ut fra din posisjon kjenner til. Som igjen gjør at de tillitsvalgte kanskje selv kan finne ut hvilken veg det bærer, uten at du sier noe direkte? Er det greit?

Når noen varsler. Som tillitsvalgt er du adressat for forsvarlig varsling. Det innebærer at et medlem som for eksempel føler seg grovt trakassert av en leder eller kollega kan komme til deg med et varsel om at vedkommende nå ikke orker mer. Varslere har krav på anonymitet. Hvordan skal du ta dette videre uten å kompromittere den som varsler? Skal du selv ta dette opp med ledelsen? Hva om dette gjelder en av lederne der selv? Skal du toe dine hender og henvise til verneombudet? Hvordan vil medlemmet reagere på det?

Når arbeidsmiljøet går løs på helsa. Som dedikert og profilert tillitsvalgt kan du faktisk bli valgt som verneombud av alle ansatte for hele virksomheten. Da kan du risikere å måtte være tillitsvalgt og verneombud til samme tid. Her er det opplagt viktig å avklare arbeidsdelingen mellom «vervene» dine og hvordan du opptrer i de rollene du nå har.

Vanskelige valg og etisk refleksjon. Teknas formålsparagraf (§2) oppfordrer medlemmene til etiske refleksjon. Foreningens etiske retningslinjer utdyper hva dette innebærer. Som tillitsvalgt påvirker det du gjør andre mennesker. Når du møter etiske utfordringer blir avgjørelsene du tar bedre når du reflekterer sammen med andre. Å opptre troverdig, være lojal, vise andre respekt og søke å gjøre andre gode er kort sammenfattet retningslinjenes oppskrift for å gjøre godt arbeid som tillitsvalgt og praktisere god tillitsvalgtetikk.

Flere roller. Norges beste lederutviklingsprogram. Den norske modellen for samarbeid i arbeidslivet tilbyr også andre roller enn de som allerede er nevnt, for den som villig til å ta på seg oppgavene. Du kan bli medlem av  styringsgruppen for virksomhetens pensjonsordning. I det offentlige kan du kanskje komme inn i ansettelsesråd eller administrasjonsutvalg. Noen tillitsvalgte opplever til og med å bli lekdommere i Arbeidsretten. Allerede før du har fått med deg det siste vil Norges beste lederutviklingsprogram ha gjort deg godt kjent og kvalifisert for en karriere i ledelsen for virksomheten du arbeider i eller et i annen virksomhet, om du vil gi slipp på livet som tillitsvalgt.

 

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer